Екологічне маркування та довкілля

Принцип застосування екологічного маркування ґрунтується на оцінюванні життєвого циклу згідно зі встановленими критеріями. На кожну категорію продукції чи послуг розробляється окремий екологічний стандарт, який встановлює критерії, що уможливлюють комплексну оцінку скорочення впливів на довкілля на етапах розроблення, виробництва та використання чи експлуатації продукції. 

Розробляння, перегляд та зміна критеріїв для оцінювання мають на меті поліпшення екологічних характеристик, яке можна досягнути для продукції певної категорії шляхом застосування екодизайну, упровадження екологічних інновацій, ресурсозберігальних, маловідходних  та більш чистих технологій виробництва. 

Екологічно сертифікована продукція, позначена екологічним маркуванням, більш ефективна з погляду споживання ресурсів та управління відходами. Процеси її виробництва мають найменші впливи на довкілля. Вимірні показники таких впливів встановлюють за результатами дослідження показників екологічної дієвості за найкращими доступними технологіями. Сам об’єкт сертифікації повинен відповідати критеріям, що забороняють або обмежують у порівнянні з державними нормами вміст небезпечних речовин. 

Наприклад, для прання, прибирання чи очищення в домашніх господарствах, державних закладах, установах та на промислових об’єктах використовують великий асортимент мийних засобів. Мийні засоби та процеси їх виробництва впливають на довкілля, і ці впливи переважно пов’язані із застосуванням різноманітних хімічних речовин, споживанням ресурсів та утворенням відходів. 

До основних наслідків застосування мийних засобів належить руйнування водних екосистем (зокрема, унаслідок евтрофікації водойм), використання та забруднення питної води,  утворення відходів. 

Ці наслідки можна зменшити шляхом виключення або обмеження вмісту певних складників, правильного дозування, оптимізації способу очищення, мінімізації спожиткового пакування. Саме це і є метою при розроблянні критеріїв оцінювання життєвого циклу мийних засобів. 

Екологічно сертифіковані мийні засоби, позначені екологічним маркуванням, є більш дружніми до довкілля альтернативами, які мають поліпшені характеристики щодо загальної токсичності, а також вмісту складників за класами та категорією небезпеки щодо впливів на довкілля. Також вони мають поліпшені показники щодо біологічного розкладу, оптимальне спожиткове паковання з матеріалів без вмісту сполук хлору, здатне до переробляння за доступними технологіями.