Екологічне маркування та Глобальні цілі сталого розвитку

Сталий розвиток (англ. Sustainable Development) – розвиток, що уможливлює задоволення потреб сучасного покоління без шкоди для майбутніх поколінь. 

Основою сталого розвитку є економічні та екологічні інтереси суспільства. Порушення рівноваги між ними впливає на погіршення якості життя. 

Сучасні умови розвитку вимагають від людства скорочувати споживання ресурсів, переходити на альтернативні види матеріалів та відновлювані джерела енергії, упроваджувати ресурсоефективні, маловідходні та більш чисті технології. 

У 2015 році на саміті ООН з питань сталого розвитку були схвалені Глобальні цілі сталого розвитку. 

17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) є закликом до дій, спрямованих на те, щоб подолати  бідність, захистити планету й забезпечити мир і процвітання для всього людства. 

15 вересня 2017 року  Уряд України представив Національну доповідь  «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає базові показники для досягнення ЦСР на національному рівні.

12 ЦСР  «Відповідальне споживання» вимагає термінового скорочення впливів на довкілля  шляхом змін у виробництві та споживанні ресурсів і товарів. 

Глобальною платформою розвитку потенціалу й партнерства для досягнення цієї Цілі є 10-річна Стратегія та план дій зі сталого споживання і виробництва – One Planet, що охоплює такі напрямки як сталий спосіб  життя й освіта, сталі публічні закупівлі; інформування споживачів; розвиток сталого туризму, забезпечення сталості у сфері будівництва та експлуатації будівель і споруд; сталі продовольчі системи тощо.

Екологічне маркування є одним з надійних інструментів переходу до сталого виробництва через споживчий попит. Орієнтуючись на продукцію, позначену екологічним маркуванням, споживач робить  свідомий вибір на користь продукції з поліпшеними характеристиками щодо її впливів на довкілля та здоров’я протягом життєвого циклу. Під впливом  споживчого попиту та конкурентного середовища виробники змушені досягати вимог добровільних екологічних стандартів і системно працювати над поліпшенням екологічних характеристик продукції, удосконалюючи технологію та модернізуючи виробництво.