Екологічне маркування та публічні закупівлі

1. Правові підстави для застосування

Застосування вимог до екологічних характеристик товарів, послуг чи робіт у технічних специфікаціях документації конкурентних торгів передбачено статтею 23 Закону України «Про публічні закупівлі». Згідно Закону, у разі встановлення екологічних чи інших характеристик до предмету закупівлі, замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.

Екологічною характеристикою продукції є та що пов’язана з впливом на довкілля і здоров’я людини на однієї або декількох стадіях життєвого циклу.

Абзацом другим пункту 5 цієї ж статті встановлена вимога що маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Лист-роз’яснення Мінекономрозвитку щодо необхідності акредитації органу оцінки відповідності, що надав екологічний сертифікат

Також керуючись пунктом 3 статті 29 Закону замовник може застосувати нецінові критерії щодо заходів охорони навколишнього середовища, за умов що вони пов’язані з предметом закупівлі. Закон не обмежує кількість і умови застосування нецінових критеріїв але їх питома вага не повинна бути більш ніж 30 %.

Керівні принципи і методи застосування екологічного марковання наведені у серії міжнародних стандартів ISO 14020 що введені в дію як державні стандарти Україні методом підтвердження шляхом тотожного перекладу.

Екологічне марковання І типу згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT) дозволяє ідентифікувати більш екологічно кращу продукцію в межах однієї категорії. На кожну категорію розробляється окремий стандарт екологічного маркування І типу. Нормативний документ визначає екологічні характеристики і переваги товару, матеріалу чи виробу враховуючи його складники, технічні характеристики, показники якості і безпеки та впливи під час виробництва і використання. В Україні стандарти екологічного маркування І типу розробляються робочими групами що створюються технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» згідно законодавству у сфері стандартизації.

Відповідність більш екологічно кращої продукції позначеної маркуванням «екологічний», «еко», «зелений» у будь-яких відмінниках цих слів або перекладі на іноземні мови повинна підтверджуватись сертифікатом відповідності стандартам екологічного маркування І типу згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).

Замовникам слід враховувати той факт, що на сьогодні в Україні діють ДСТУ ISO 14024:2018 та ДСТУ ISO 14024:2002. З 01.01.2020 р. почала діяти нова редакція ДСТУ ISO 14024:2018 . Разом з цим, наказом національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») від 17.12.2019 № 424 продовжено дію ДСТУ ISO 14024:2002 до 01.01.2022 р. (на перехідний період).

Обі дві редакції ДСТУ ISO 14024 визначають принципи і методи застосування екологічного маркування І типу і не мають суттєвих розбіжностей що впливають на критерії та методи оцінювання життєвого циклу продукції.

З метою уникнення зазначення в тендерній документації дискримінаційних вимог визначених у статтях 5 і 22 Закону України «Про публічні закупівлі», замовникам слід застосовувати таке формулювання «чинна редакція ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT)» або «згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT)».

Лист-роз’яснення ДП УкрНДНЦ щодо актуальної редакції стандарту ДСТУ ISO 14024

2. Вимоги до екологічних характеристик технічних специфікацій

Зазвичай замовники не володіють достатнім рівнем екологічної компетентності та досвідом застосування вимог до екологічних характеристик предмету закупівлі. Це є основним стримуючим фактором застосування таких вимог що мають суттєвий вплив на ефективність закупівлі.

Стандарти екологічного маркування І типу визначають критерії оцінювання життєвого циклу і показники яким повинна відповідати більш екологічна краща продукція. Вони є надійним джерелом для визначення таких характеристик як:

 • ефективність, збереження енергетичних та інших ресурсів на всіх стадіях життєвого циклу;
 • поліпшені показники якості та безпеки;
 • ремонтопридатність і продовжений строк служби (для промислових і енергозалежних продуктів);
 • зменшення забруднення довкілля та обсягів утворюваних відходів виробництва і споживання.

Сертифікати відповідності стандартам екологічного маркування І типу видані акредитованими органами позбавляє замовника від необхідності самостійно вивчати різні документи щодо тих чи тих характеристик.

Наявність підтвердження компетентності органу якій видав сертифікат відповідності шляхом акредитації забезпечує довіру до результатів його оцінювання і є вимогою Закону України «Про публічні закупівлі».

Рекомендується застосовувати вимогу щодо екологічного маркування згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT) у якості однієї з вимог технічних специфікацій, за наявністю конкурентного середовища на українському ринку, зокрема для:

 • мийних засобів та засобів для чищення;
 • косметичних засобів;
 • лакофарбових матеріалів;
 • виробів з полімерних матеріалів;
 • матеріалів теплоізоляційних;
 • сумішей будівельних сухих;
 • харчових продуктів;
 • виробів паперових (у тому числі офісного паперу);
 • комп’ютерної техніки та оргтехніки;
 • енергозалежних продуктів (у тому числі електронного устаткування та приладів).

Приклади формулювання вимоги щодо екологічних характеристик з посиланням на стандарти екологічного маркування І типу:

Лакофарбові матеріали повинні відповідати вимогам екологічних критеріїв що встановлені на визначену категорію згідно з чиною редакцією ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).

Підтвердження відповідності встановленим вимогам:

 1. Копія сертифікату відповідності продукції що надається встановленим екологічним критеріям на визначену категорію продукції згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).
 2. Копія атестату акредитації органу з оцінки відповідності який видав сертифікат.

Приклад закупівлі фарби воднодисперсійної філією “Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд” АТ “УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ” із застосуванням подібної вимоги та вимогою учасника конкурентних торгів видалити вимоги щодо екологічних характеристик (вимога учасника відхилена).

Приклад закупівлі труб (водопровідних, каналізаційних) КП “Водоканал” м. Запоріжжя із застосуванням подібної вимоги.

У разі якщо предметом закупівлі є товар якій переважно імпортується, варто зробити уточнення з посланням на зарубіжні програми екологічного маркування І типу що мають міжнародне визнання. Наприклад:

Папір для друку повинен відповідати вимогам екологічних стандартів на паперові вироби української програми екологічного маркування І типу згідно з чинною редакцією ДСТУ ISO 14024 або еквівалентним стандартам, що встановлені згідно з ISO 14024 в межах європейських програм екологічного маркування Еcolabel.EU (Єврокомісія), The Nordic Swan Ecolabel (Скандинавські країни), Blauer Engel (Німеччина).

Підтвердження відповідності встановленим вимогам:

 1. Копія сертифікату або ліцензії про підтвердження відповідності продукції що надається встановленим екологічним критеріям на визначену категорію продукції згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).
 2. Копія атестату акредитації органу який видав сертифікат або витяг з реєстру органів призначених оператором екологічного маркування І типу.

Приклад закупівлі паперу офісного, канцелярських товарів Секретаріатом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини із застосуванням подібної вимоги.

Приклад закупівлі ноутбуків Міністерством захисту довкілля і природних ресурсів України. У вимогах до предмету закупівлі замовник окрім інших встановив вимогу що ноутбуки повинні відповідати вимогам екологічних критеріїв на дану категорію продукції, встановленим відповідно до стандарту ДСТУ ISO 14024 для вітчизняного виробника (або еквіваленту цього стандарту для виробника іншої країни). Для підтвердження встановленої вимоги учасник у складі тендерної пропозиції надає копію сертифіката відповідності екологічним критеріям програм екологічного маркування І типу або ліцензійну угоду на право застосування такого маркування (наприклад TCO Certified, Blu Angel Ecolabel, EU Ecolabel, Eco Mark Program, Nordic Swan або інших що мають міжнародне визнання) та допускається надання посилання на зазначену інформацію щодо запропонованої моделі товару у форматі відкритих даних.

Аналогічна вимога була застосована при закупівлі ЦЗО (ДП “Українські спеціальні системи”) багатофункціональних пристроїв (формату А4) в інтересах Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

3. Вимоги до заходів охорони навколишнього середовища при встановленні показника нецінового критерію

Рекомендується застосовувати вимогу щодо екологічного маркування згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT) у якості однієї з вимог показника нецінового критерію якщо закупівля має складний характер або відсутні дані про наявне конкурентне середовище сертифікованої продукції в межах категорії що закуповується.

Приклад формулювання показника нецінового критерію при замовленні продукції:

Меблі згідно з специфікацією мають сертифікат відповідності вимогам екологічних критеріїв на цю категорію згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).

Можливі опції і рекомендована питома вага кожного з варіантів:

 • ні – 0%
 • не менш ніж 50% від загальної кількості – 5%
 • не менш ніж 80% від загальної кількості – 10%

Підтвердження відповідності встановленим вимогам:

 1. Специфікація меблів із зазначенням номеру сертифікату відповідності згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT) (за наявності).
 2. Розрахунок відсотку від загального об’єму поставки меблів, меблів що мають сертифікат відповідності вимогам екологічних критеріїв згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).
 3. та їх відсотку від загального обсягу меблів що пропонуються учасником тендеру.
 4. Копії сертифікатів відповідності меблів встановленим екологічним критеріям згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).
 5. Копії атестатів акредитації органів з оцінки відповідності які видали сертифікат.

Також однією з вимог нецінового критерію при закупівлі послуг чи робіт може бути застосована вимога про відповідність засобів, виробів чи матеріалів вимогам стандартів екологічного маркування І типу.

Приклад формулювання показника нецінового критерію при замовленні послуг по прибиранню приміщень:

Мийні засоби та засоби для чищення які будуть застосовані для надання послуг мають сертифікат відповідності вимогам екологічних критеріїв згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).

Можливі опції і рекомендована питома вага кожного з варіантів:

 • ні – 0%
 • не менш ніж 50% від загального об’єму – 5%
 • не менш ніж 80% від загального об’єму – 10%

Підтвердження відповідності встановленим вимогам:

 1. Специфікація засобів що будуть використовуватись для надання послуги на період дії договору із зазначенням номеру сертифікату відповідності згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT) (за наявності).
 2. Розрахунок відсотку від загального об’єму засобів що будуть використовуватись для надання послуг, засобів що мають сертифікат відповідності вимогам екологічних критеріїв згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).
 3. Копії сертифікатів відповідності засобів встановленим екологічним критеріям згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).
 4. Копії атестатів акредитації органів з оцінки відповідності які видали сертифікат.
 5. Копії договорів на постачання засобів що мають сертифікати відповідності екологічним критеріям згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).

Приклад закупівлі послуги з прибирання Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України із застосуванням вимог до екологічних характеристик до послуги що надається, зокрема щодо надання сертифікатів відповідності мийних засобів відповідно до ДСТУ ISO 14024.

Приклад формулювання показника нецінового критерію при замовленні виконання будівельних робіт:

Перелік будівельних матеріалів і виробів згідно з ПКД мають сертифікат відповідності вимогам екологічних критеріїв згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).

Список можливих опцій і рекомендована питома вага кожного з варіантів:

 • ні – 0%
 • не менш ніж 25% від загального об’єму – 2,5%
 • не менш ніж 50% від загального об’єму – 5%
 • не менш ніж 80% від загального об’єму – 10%

Підтвердження відповідності встановленим вимогам:

 1. Розрахунок відсотку від загального об’єму будівельних матеріалів і виробів що мають сертифікат відповідності вимогам екологічних критеріїв згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).
 2. Копії сертифікатів відповідності будівельних матеріалів і виробів встановленим екологічним критеріям згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).
 3. Копії атестатів акредитації органів з оцінки відповідності які видали сертифікат.
 4. Копії договорів на постачання будівельних матеріалів і виробів що мають сертифікати відповідності екологічним критеріям згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).

Приклад закупівлі реконструкції з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка м. Києва Комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-будінвест» з посиланням на екологічні критерії програм екологічного маркування І типу щодо будівельних і лакофарбових матеріалів.

Окрім інших, замовник встановив наступні вимоги:

«З метою забезпечення заходів із захисту довкілля учасник повинен підтвердити досвід належного управління екологічними аспектами шляхом надання таких документів:

 • результатів перевірок дотримання природоохоронного законодавства на будівельних майданчиках за останні 6 (шість) місяців або
 • висновків за результатами добровільного екологічного аудиту згідно з Законом України «Про екологічний аудит» або
 • дієвості системи екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14001 (або еквівалент цього стандарту):
  • впроваджені екологічна політика, цілі та заходи спрямовані на її реалізацію або
  • діючій сертифікат відповідності системи екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14000 (або еквівалент цього стандарту).

Учасник повинен надати інформацію про застосування екологічно сертифікованих будівельних і лакофарбових матеріалів з посиланням на діючі сертифікати відповідності встановленим екологічним критеріям програми екологічного маркування І типу згідно з ДСТУ ISO 14024 (або еквівалент цього стандарту).

Сертифікати відповідності, що надаються Учасником у якості підтвердних документів, повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджено шляхом акредитації згідно з Законом.

Після закінчення робіт Підрядник повинен забезпечити видалення будівельного сміття що утворилось при проведенні робіт, визначених договірними зобов’язаннями щодо предмету закупівлі, у порядку згідно з чинним законодавством.

Для забезпечення належного стану довкілля Підрядник повинен виконати такі зобов’язання:

 • забезпечити належне управління екологічними аспектами й вжиття необхідних заходів із захисту довкілля;
 • своєчасно запобігати виникнення аварійних ситуацій, запобігати утворенню та зменшувати обсяги будівельних відходів;
 • мінімізувати шумове забруднення;
 • забезпечувати належне збирання, сортування та складування відходів, що утворюються при проведенні робіт, визначених договірними зобов’язаннями щодо предмету закупівлі;
 • не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт.

Відповідальність за виконання цих вимог несе Переможець процедури закупівлі.».

Для зручності замовників під час використання нецінових критеріїв створено конструктор нецінових критеріїв. Він стане у нагоді і досвідченим користувачам, і новачкам та допоможе розібратись та обрати перелік необхідних саме вам нецінових критеріїв із обґрунтуванням доцільності їх застосування.

Перші рекомендовані нецінові критерії що були завантажені у конструктор розроблені з урахуванням багатокритеріального підходу, зокрема з посиланням на стандарти екологічного маркування І типу. Такі критерії доступні для закупівлі:

 • ремонту доріг;
 • ремонтно-будівельних робіт;
 • комп’ютерного обладнання та офісної техніки;
 • послуг харчування;
 • меблів (шкільні, офісні);
 • білизни (постільна, спідня);
 • кабельної продукції;
 • офісного паперу та паперової продукції;
 • деревини;
 • послуг з прибирання.

4. Які товари підлягають екологічному маркованню та як перевірити чинність сертифікатів

На українському ринку надаються товари вітчизняного та імпортного виробництва що мають екологічне маркування І типу. Категорії продукції по яким орган може проводити роботи з сертифікації позначаються в його атестаті акредитації.

Добросовісним маркуванням може вважатись те, право на застосування якого видається органом, компетентність якого перевірена і якій має акредитацію згідно з Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Нижче наведені оператори екологічного маркування І типу які відповідають цим умовам і успішно пройшли незалежний міжнародний аудит та сертифікацію за програмою взаємної довіри і визнання Global Ecolabeling Network – GENICES. На їх офіційних сайтах можна ознайомитись як з чинними стандартами що встановлюють екологічні критерії, так і з реєстром виданих сертифікатів (перевіряти їх чинність).

Українська програма екологічного маркування (знак «Зелений журавлик»)

Атестат акредитації № 1О156 (UA)

Сфера акредитації

Сертифікат GENICES, 2018

Регіональна програма екологічного маркування ЄС (знак «Ecolabel.EU»)

Регіональна програма екологічного маркування Скандинавських країн (знак «Ecolabel Nordic (Swan)»)

Німецька програма екологічного маркування (знак «Blauer Engel»)

Шведська програма екологічного маркування комп’ютерної і офісної оргтехніки та ІТ обладнання (знак «TCO Certified»)

А також інші визнані програми екологічного маркування І типу.

5. Контроль виконання встановлених вимог до екологічних характеристик або заходів охорони навколишнього середовища

Перш за все встановлені вимоги мають бути визначені у договорі купівлі-продажу, на постачання, надання послуг чи виконання робіт.

У договорі обов’язково повинно бути зазначено що продавець (постачальник, надавач послуг чи виконавець робіт) повинні надати підтвердні документи згідно встановлених замовником вимог. Замовник повинен мати право перевіряти дотримання встановлених вимог і відмовитись від продукції (послуг чи робіт) які не відповідають встановленим ним вимогам.

6. Чи є еквівалентними ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 14024?

Посилання на обидва стандарти одночасно у якості критеріїв відбору товарів різних категорій є доволі частою помилкою замовників, які роблять перші кроки по застосуванню вимог до екологічних характеристик при формуванні вимог тендерної документації.

ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 14024 не є еквівалентними чи взаємозамінними.

Стандарт ДСТУ ISO 14001 установлює вимоги до системи організації у сфері екологічного управління. По суті цей стандарт визначає уніфіковану схему діяльності спрямованої на підвищення дієвості організації у сфері охорони довкілля та реагування на зміни умов довкілля в рівноважному поєднанні з соціально-економічними потребами. Об’єктом сертифікації згідно з ДСТУ ISO 14001 є система екологічного управління. Тобто даний стандарт й, відповідно, сертифікат відповідності згідно з ДСТУ ISO 14001, не має безпосереднього відношення до товару, що є предметом закупівлі, у тому числі його технічних, якісних та кількісних характеристик, зазначення яких передбачено п. 3 ч. 2 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі», а також не встановлює будь-яких вимог до предмета закупівлі, для того, щоб вимагати сертифікати відповідності.

Стандарт ДСТУ ISO 14024, на відміну від ДСТУ ISO 14001, установлює принципи та процедури до органів екологічного маркування I типу, включаючи метод оцінювання відповідності продукції встановленим екологічним критеріям.

7. Підтримка замовників по застосуванню критеріїв екологічних характеристик до предмету закупівлі

Експертна безкоштовна підтримка замовників сфери публічних закупівель надається в рамках виконання завдань щодо сталих публічних закупівель проекту EU4Environment та GIZ “Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні” (в частині що стосується енергоспоживчих продуктів і будівель).

ВГО «Жива планета» є офіційним партнером зазначених проектів. Експерти організації надають консультації замовникам по застосуванню багатокритеріального підходу для здійснення енергоефективних, зелених і сталих закупівель. За більш детальною інформацією звертайтесь по тел., Viber, Telegram, WhatsApp +38099-642-81-57 або [email protected].