Екологічне маркування та здоров’я людини

Для отримання права на застосування екологічного маркування продукція має пройти оцінювання відповідності екологічним критеріям за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024. 

Такі критерії, встановлені екологічними стандарти на кожну категорію продукції, окрім зменшення впливів на довкілля, також мають на меті скорочення прямих і непрямих факторів впливів на стан здоров’я людини. 

Прямі фактори пов’язані переважно з вмістом небезпечних речовин. Для кожної з категорій продукції встановлені різні вимоги. Наприклад: 

Харчові продукти

Критерії оцінювання встановлюють більш жорсткі, ніж за державними нормами, показники забруднення сировини радіонуклідами та токсичними елементами, зокрема важкими металами, нітратами, пестицидами, ветеринарними препаратами, мікотоксинами тощо. Також для всіх категорій заборонений вміст ГМО та добавок ненатурального походження. 

Промислові товари та продукція хімічної промисловості

Критерії оцінювання встановлюють вимоги щодо заборони чи обмеження вмісту хімічних речовин згідно з їхньою міжнародною класифікацією за класами й категоріями небезпеки щодо впливів на здоров’я людини. До деяких категорії продукції встановлено вимоги до показників загальної токсичності та дозування. 

Будматеріали

Застосовується той самий підхід, що й до промислових товарів. Крім того, якщо виріб виготовлений на основі мінеральної сировини, критерії оцінювання встановлюють більш жорсткі, ніж державні норми, показники його питомої радіоактивності. 

Обладнання та устаткування

Додатково обмежують впливи, пов’язані з експлуатацією: різноманітні види випромінювань, шумове забруднення, емісії токсичних речовин тощо. 

Непрямі впливи пов’язані з наслідками забруднення довкілля для здоров’я людини, яке відбувається на стадіях добування (вирощування) сировини, виробництва та утилізації. І ці впливи також є досить вагомими.