Програми екологічного маркування, що дають змогу оцінити поліпшені характеристики товарів і послуг щодо впливів на стан довкілля та здоров’я людини

На сьогодні 27 регіональних та національних програм екологічного  маркування мають міжнародне визнання і здатні забезпечити проведення багатокритеріального оцінювання продуктів харчування, промислових товарів, будматеріалів, об’єктів нерухомості та послуг щодо їх поліпшених характеристик відносно впливів на стан довкілля та здоров’я. 

Ці програми об’єднані на глобальному рівні в мережу Global Ecolebelling Network (GEN). 

GEN підтверджує відповідність програми екологічного маркування вимогам міжнародного стандарту ISO 14024 (І тип екологічного маркування) шляхом сертифікації органів з екологічного маркування згідно з настановами GEN Internationally Coordinated Ecolabelling System. 

У разі підтвердження орган з екологічного маркування отримує міжнародний сертифікат відповідності ISO 14024, міжнародне визнання й довіру до результатів оцінювання між органами з екологічного маркування, що також посилює потенціал експортерів-користувачів екологічного маркування І типу. 

Приклади знаків екологічного маркування, найбільш поширених в Україні. Наведені знаки належать визнаним на міжнародному рівні програмам екологічного маркування І типу. Право на їхнє застосування надає орган з екологічного маркування на підставі екологічного сертифіката та ліцензійної угоди на право застосування екологічного маркування.

Регіон: Європейський Союз

Європейська комісія

Реєстр сертифікованої продукції 

Регіон: Скандинавські країни (Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія, Нідерланди)

Північний орган екологічного маркування

Реєстр сертифікованої продукції 

Україна

Центр екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета»

Реєстр сертифікованої продукції  

Німеччина

Федеральне агентство з навколишнього середовища Німеччини

Реєстр сертифікованої продукції 

США

НПО «Зелена печатка»

Реєстр сертифікованої продукції 

Китай

Китайський об’єднаний екологічний сертифікаційний центр

Реєстр сертифікованої продукції 

Японія

Японська асоціація з навколишнього середовища

Реєстр сертифікованої продукції 

Республіка Корея

Корейський технологічний інститут навколишнього середовища та промисловості

Реєстр сертифікованої продукції