Оцінка впливу на довкілля Єдиний реєстр

24 Червня 2021, 09:05

До уваги суб’єктів господарювання та громадськості!!!

 

З метою уникнення помилок при оформленні повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, контактною особою від уповноваженого центрального органу необхідно зазначати – Котяш Ладу Павлівну.

 

17 вересня 2020 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 року № 824 «Про внесення змін у додатки 2 і 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля», ознайомитися з якою можна за посиланням: 

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/824-2020-%D0%BF#Text 

Наголошуємо, що Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля обов’язково оформлювати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 року № 824. 

 

Оцінка впливу на довкілля Єдиний реєстр

Зворотній звязок:

Відділ оцінки впливу на довкілля : OVD@mepr.gov.ua

тел. (044) 206-31-40; (044) 206-31-50

Пошта для направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюються Міндовкілля : OVD@mepr.gov.ua

Наказ Міндовкілля від 03.08.2020 № 11 "Про затвердження примірної форми договору"

Примірна форма договору проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля 

Перший в Україні екологічний бот для моніторингу інформації про дозвільні документи та процедури промислових та інших забруднювачів довкілля.