Результати перевірки додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ТОВ «Еко Нова»

24 Квітня 2017, 17:59

Юридична адреса: 012700, Житомирська область, м. Баранівка, вул. Івана Франка 104 А, заявлене місце провадження господарської діяльності: 012700, Житомирська область, м. Баранівка, вул. Івана Франка 104 А).

Ідентифікаційний код (номер) 38541812;

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація) від 31.07.2014.

В порушення вимог пункту 12 Ліцензійних умов відсутня припливно-витяжна вентиляція.

Встановлено, що експлуатація утилізатора не здійснюється через відсутність у підприємства дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що свідчить про неможливість ліцензіата здійснювати заявлені ними види операцій поводження з небезпечними відходами, у тому числі утилізацію непридатних та заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів.

В порушення вимог частини 6 пункту 11 Ліцензійних умов підприємством не надано відомість про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень).

В порушення вимог частини 4 пункту 17  Ліцензійних умов не надано реєстрової карти об’єкту утворення, оброблення та утилізації відходів.

Єдиним підприємством на Україні ТОВ «Еко Нова» заявлено здійснення  утилізації непридатних до використання та заборонених відходів пестицидів та агрохімікатів, що мало б здійснюватись на утилізаторі УТ3000Д, проте через відсутність дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря експлуатація утилізатора є забороненою, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.1996 «Про затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних до використання або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них» підприємство для здійснення вищезазначеної діяльності повинно було мати науково-технічну експертизу технології утилізації, знищення та знешкодження непридатних до використання або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них, погоджену з Фондом держмайна, МОЗ, ДСНС, Національною академією наук та затверджену в Мінприроди.

В порушення вимог даної постанови на підприємстві відсутня вищезазначена технологія утилізації, знищення та знешкодження непридатних до використання або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів.

Баранівським ВП Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015060110000001 від 30.06.2015 за фактом вчинення службового підроблення документів керівництвом ТОВ «Еко Нова» за ч. 1 ст. 366 КК України в частині подання недостовірних даних про погодження органами місцевого самоврядування Баранівського району Житомирської області заяв про наміри та екологічні наслідки, що були подані до Мінприроди ТОВ «Еко Нова» з метою отримання позитивного висновку державної екологічної експертизи до матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище «Діяльності ТОВ «Еко Нова» по термічному знищенню небезпечних та помірно небезпечних відходів на утилізаторі УТ3000Д, що розташований за адресою: 12700, Житомирська обл., м. Баранівка, 
вул. І.Франка, 104-А», що став підставою для переоформлення ТОВ «Еко Нова» ліцензії Мінприроди від 31.07.2014, яка містила пункт здійснення утилізації непридатних та заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів.

У зв’язку з виявленими порушеннями Мінприроди прийнято рішення від 06.10.2016 № 367 про анулювання ліцензії ТОВ «Еко-Нова».