Євроатлантична інтеграція

На сьогодні взаємозв’язок проблем захисту довкілля та безпеки є безумовною складовою сталого розвитку нашої держави. Такий взаємозв’язок обумовлює необхідність співпраці організацій, що опікуються проблемами безпеки, з усіма країнами Європи та світу. В цьому контексті Україна, чітко визначивши свій курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію, активно співпрацює з НАТО. 

У березні 1992 р. Україна стала членом Ради Північноатлантичного співробітництва (РПАС). У 1997 р. Україна стає співзасновницею та учасником наступниці РПАС – Ради євроатлантичного партнерства (РЄАП), яка на сьогодні налічує 26 держав-членів НАТО та 20 країн-партнерів.

Україна пройшла шлях від Хартії про особливе партнерство, підписаної 09.07.1997 р. в Мадриді, через План дій, схвалений 22.11.2002 р. у Празі, в рамках якого реалізується щорічний Цільовий план Україна – НАТО, до Інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань набуття членства та відповідних реформ, який було започатковано 21.04.2005 р. у Вільнюсі. Процес Інтенсифікованого діалогу, започаткований на виконання рішень Мадридського самміту НАТО 1997 р., пропонується країнам, що висловили зацікавленість стати членами Альянсу, і є першим етапом офіційного процесу підготовки країн-аспірантів до членства в НАТО. 

На цей час забезпечено реалізацію вже п’яти Цільових планів (2003-2007 рр.). Цільовий план-2007 (затверджений Указом Президента України № 535 від 18.06.07) містив 278 заходів. У цілому із 278 заходів Цільового плану-2007 виконано повністю – 204, виконано частково – 57, не виконано – 12 заходів. Термін виконання 5 заходів перенесено на поточний рік. Таким чином, за звітний період виконано повністю 73,3 % заходів Цільового плану-2007.

З урахуванням досвіду, отриманого в минулому та попередніх роках, Уряд України спрямовував зусилля виконавчої влади у 2008 році на забезпечення належного виконання заходів Цільового плану-2008 та на більш тісну співпрацю з Організацією Північноатлантичного договору з метою реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.

З квітня 1999 р., згідно з положеннями Хартії, формат відносин переведено у площину спільного форуму – Комісії Україна-НАТО (КУН). Поряд з цим консультативним механізмом співробітництва, Україна використовує також й такі механізми, як спільні робочі групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи, озброєння, економічної безпеки, планування на випадок надзвичайних ситуацій, з питань науки і захисту довкілля, а також регулярні засідання Україна-НАТО на рівні політичного, політико-військового керівного, військового, економічного та спеціального комітетів.

Мінекології співпрацює з Міністерством освіти та науки України у рамках Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань науки та довкілля.

VIII засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань науки та довкілля відбулось 24 жовтня 2008 р. в приміщенні МОН України.

Міністерство екології та природних ресурсів України бере участь в реалізації заходів, передбачених Цільовим планом Україна – НАТО на 2008 рік в рамках Плану дій Україна – НАТО. На сьогодні Мінекології  погоджено проект Цільового плану Україна – НАТО на 2009 рік.

Крім того, співробітництво України з Північноатлантичним Альянсом відбувається в рамках Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО (ІПП). Дана програма складається із заходів міжнародного співробітництва, запропонованих державами-членами та країнами-партнерами Альянсу в форматі Робочого плану євроатлантичного партнерства.

Робочий план євроатлантичного партнерства містить широкий перелік навчальних курсів, семінарів, конференцій, симпозіумів, робочих зустрічей, засідань комітетів НАТО.

Мінекології в межах компетенції бере активну участь у співробітництві з НАТО в рамках ІПП.

Іншим виміром співробітництва Міністерства екології та природних ресурсів України та НАТО є участь України в Ініціативі „Навколишнє середовище та безпека” (ENVSEC), яка була створена на основі Меморандуму про взаєморозуміння між ЮНЕП, ПРООН та ОБСЄ від 14 листопада 2003 року. У 2006 році членами ENVSEC також стали ЄЕК ООН та Регіональний центр з питань довкілля для Центральної та Східної Європи. НАТО є асоційованим членом Ініціативи з 2004 року. 

Головною метою ініціативи є допомога країнам у визначенні та розв’язанні проблем стабільності та безпеки, які виникають у зв’язку з питаннями навколишнього середовища. Іншою метою є поліпшення загального взаєморозуміння шляхом зміцнення діалогу і співробітництва з екологічних питань.
26 лютого 2008 року у Міндовкілля пройшов семінар «Довкілля України: проблеми, політика, дії», на якому офіційно презентували звіт «Довкілля та безпека. Перетворення ризику у співробітництво Білорусь – Молдова – Україна». У заході взяли участь керівники обласних управлінь охорони навколишнього природного середовища, представники Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН), Програми з навколишнього середовища Організації Об’єднаних Націй (ЮНЕП), Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), інших міжнародних організацій та неурядових організацій. 

У звіті Ініціативи з питань довкілля та безпеки (ENVSEC) підкреслено важливість використання взаємозв’язків між проблемами довкілля та безпеки як для охорони довкілля, так і для посилення стабільності та добросусідських відносин. Оцінка ENVSEC включає систематичний аналіз проблем взаємозв’язків між довкіллям та безпекою у Білорусі, Молдові та Україні, містить огляд викликів у сфері управління транскордонними водами та екосистемами, у сфері поводження з небезпечними відходами та мінімізації наслідків військової діяльності у минулому, у сфері використання енергетичних ресурсів та затяжного конфлікту у Придністров’ї. У звіті також окреслені заходи, запропоновані країнами та партнерами ENVSEC для подальшого аналізу та зниження ризику. Реалізація певних заходів вже розпочалася. Звіт був підготовлений за тісної співпраці між експертами та установами України, Молдови, Білорусі із залученням допомоги партнерів ENVSEC.