Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин ( Conventoin on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, CMS), підписана в 1979 році в Бонні (Німеччина). Сторонами Конвенції є 126 країн. Офіційний сайт Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція) : https://www.cms.int/

Україна приєдналася до Конвенції Законом України від 19.03.1999 №535-XIV

Як договір екологічного спрямування під егідою Програми Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища, Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція) надає глобальну платформу для збереження і сталого використання мігруючих тварин та їх середовищ існування. Боннська конвенція об’єднує держави, через які проходять міграційні шляхи тварин, держави ареалу, і встановлює правову основу для узгоджених на міжнародному рівні заходів з їх охорони в межах міграційного простору.

Мігруючі види, що перебувають під загрозою зникнення, наведені в додатку I до Конвенції. Сторінки CMS прагнуть до суворого захисту цих тварин, збереження чи відновлення місць, де вони живуть, пом’якшення перешкод для міграції та контроль інших факторів, які можуть загрожувати їм. Крім встановлення обов’язків для кожної держави, яка приєдналася до Конвенції, зазначений міжнародний договір сприяє узгодженим діям серед держав ареалу щодо багатьох з цих видів. Мігруючі види, які потребують або значно виграють від міжнародного співробітництва, перелічені в додатку II до Конвенції. Щодо таких видів Конвенція закликає держави ареалу укладати глобальні або регіональні міжнародні договори.

У цьому відношенні Боннська конвенція діє як рамкова конвенція. Договори можуть варіюватися від юридично зобов’язуючих договорів (так званих Угод) до менш офіційних документів, таких як Меморандуми про взаєморозуміння або Планів дій, і можуть бути адаптовані до вимог окремих регіонів. Розробка моделей, адаптованих відповідно до потреб збереження в усьому міграційному діапазоні, є унікальною здатністю Боннської конвенції.

Відповідно у рамках Боннської конвенції укладено 7 міжнародних угод та 19 меморандумів про взаєморозуміння щодо охорони різних видів тварин.

Україна є стороною трьох угод, та трьох  меморандумів, а саме:

  • Угоди про збереження популяцій європейських кажанів кажанів (EUROBATS);
  • Угоди про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану (ACCOBAMS);
  • Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA);
  • Меморандуму про взаєморозуміння щодо заходів збереження прудкої очеретянки (Acrocephaluspaludicola);
  • Меморандуму про взаєморозуміння щодо збереження та менеджмент середньоєвропейської популяції дрохви (Otistarda);

Меморандуму про взаєморозуміння щодо заходів збереження тонкодзьобого кроншнепа (Numenius tenuirostris);

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів