Нормативно-правова база

Віденська конвенція про охорону озонового шару

Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар

Закон України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 року № 624 «Про посилення державного регулювання стосовно ввезення в Україну та вивезення з України озоноруйнівних речовин»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1329 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 992 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері охорони озонового шару»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 1086 «Деякі питання видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 879 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань зміни клімату та збереження озонового шару»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 грудня 2015 року № 459 «Про затвердження Порядку погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2016 року за № 197/28327

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 08 червня 2021 року № 369 «Про затвердження Порядку створення та ведення Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2021 року за № 1077/36699

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 19 травня 2023 року № 340 «Про затвердження Мінімальних вимог до програм для навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами»» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 липня 2023 року за № 1171/40227

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 01 грудня 2023 року № 875 «Про затвердження Порядку ведення та подання звітності операторами контрольованих речовин, що переміщують через митний кордон України, розміщують на ринку, використовують та здійснюють поводження з контрольованими речовинами та товарами» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 131/41476