Поширені запитання, що стосуються імпорту/експорту контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів)

1. Як здійснюється розподіл квот на імпорт контрольованих речовин в Україні?

Відповідно до статті 7 Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами» імпорт озоноруйнівних речовин, а також фторованих парникових газів, зазначених у пункті 1 додатка 2 до Закону, здійснюється за умови отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин. Підпунктом 10 частини першої статті 1 Закону встановлено, що національна квота на імпорт контрольованих речовин – визначений Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар (далі – Монреальський протокол),щорічний обсяг споживання озоноруйнівних речовин, а також фторованих парникових газів, зазначених у пункті 1 додатка 2 до Закону.

Монреальським протоколом передбачається, що кожна країна має вживати заходів, спрямованих на скорочення споживання контрольованих речовин і забезпечувати неперевищення встановлених показників щорічного споживання згідно графіків їх скорочення. Ураховуючи, що в Україні озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази не виробляються, показник споживання складається із загальної кількості імпортованих речовин з інших держав за винятком кількостей речовин, експортованих в інші держави. Згідно з вимогами Монреальського протоколу та рішеннями Наради Сторін Монреальського протоколу для України національна квота споживання озоноруйнівних речовин на 2020 – 2030 рр. дорівнює нульовій кількості, за виключенням обмеженого споживання, що не перевищує 0,821 тонни ОРП виключно для сервісних цілей.

Наразі, згідно з міжнародними зобов’язаннями України за Монреальським протоколом, споживання (імпорт) фторованих парникових газів не обмежується. Вимоги щодо скорочення споживання фторованих парникових газів, що передбачено Кігалійською поправкою до Монреальського протоколу, наберуть чинності після ратифікації зазначеної поправки.

Порядок розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 992 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері охорони озонового шару». Пунктом 2 цієї постанови установлено, що для розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт фторованих парникових газів зазначений порядок вступає в дію через 30 календарних днів з дати ратифікації Верховною Радою України Кігалійської поправки до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар.

2. Для здійснення імпорту/експорту яких речовин і товарів необхідно отримувати ліцензію згідно з вимогами Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами»?

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1466 «Про перелік товарів, імпорт та експорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік» затверджено перелік контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (додаток 2 до постанови) та перелік товарів та обладнання, що можуть містити озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (додаток 3 до постанови).

У статті 1 Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами» зокрема визначено, що контрольовані речовини – озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази, які існують самостійно або у складі сумішей, первинні, рекуперовані, регенеровані або оброблені для рециклінгу чи їх ізомери.

Таким чином, ліцензуванню підлягає імпорт/експорт самостійних речовин, визначених додатком 2 до постанови, сумішей таких речовин, а також товарів та обладнання, яке їх містить.

Для інформування надаємо переліки поширених сумішей, що містять озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази.

Суміші, що містять озоноруйнівні речовини

Позначення сумішіРечовини, що входять до складу суміші
R-401А, R-401В, R-401СR-22, R-152a, R-124
R-402А, R-402ВR-22, R-125, R-290
R-403А, R-403ВR-22, R-290, R-218
R-405АR-22, R-142b, R152a, R-C318
R-406АR-22, R-600a, R-142b
R-408АR-22, R-125, R-143a
R-409АR-22, R-124, R-142a
R-411А, R-411ВR-22, R-152a, R-1270
R-412АR-22, R-142b, R-218
R-414А, R-414ВR-22, R-142b, R-124, R-600a
R-415А, R-415ВR-22, R-152a
R-416АR-124, R-134a, R-600
R-418АR-22, R-152a, R-290
R-420АR-134, R-142b
R-500R-12, R-152a
R-501R-12, R-22
R-502R-22, R-115
R-503R-23, R-13
R-504R-32, R-115
R-509АR-22, R-218
С10М1AR-22, R-142b

Суміші, що містять фторовані парникові гази

Позначення сумішіРечовини, що входять до складу суміші
R-404АR-125, R-134a, R-143a
R-407А, R-407B, R-407C, R-407D, R- 407E, R-407F, R-407G, R-407H, R-407IR-32, R-125, R-134a
R-410A, R-410BR-32, R-125
R-413AR-218, R-600a, R-134a
R-417A, R-417B, R-417CR-125, R-134a, R-600
R-419A, R-419BR-125, R-134a, R-E170
R-421a, R-421bR-125, R-134a
R-422A, R-422B, R-422C, R-422D, R-422ER-125, R-134a, R-600a
R-423AR-134a, R-227ea
R-424AR-125, R-134a, R-600a, R-600, R-601a
R-425AR-32, R-134a, R-227ea
R-426AR-125, R-134a, R-600, R-601a
R-427AR-32, R-125, R-134a, R-143a
R-428AR-125, R-143a, R-600a, R-290
R-429AR-152a, R-600a, R-E170
R-430AR-152a, R-600a
R-431AR-152a, R-290
R-434AR-125, R-134a, R-143a, R-600a
R-435AR-152a, R-E170
R-437AR-125, R-134a, R-600, R-601
R-438AR-32, R-125, R-134a, R-600, R-601a
R-439AR-32, R-125, R-600a
R-440AR-134a, R-152a, R-290
R-442AR-32, R-125, R-134a, R-152a, R-227ea
R-444A, R-444BR-32, R-152a, R-1234ze(E)
R-445AR-134a, R-744, R-1234ze(E)
R-446AR-32, R-600, R-1234ze(E)
R-447A, R-447BR-32, R-125, R-1234ze(E)
R-448AR-32, R-125, R-134a, R-1234yf, R-1234ze(E)
R-449A, R-449B, R-449CR-32, R-125, R-134a, R-1234yf
R-450AR-134a, R-1234ze(E)
R-451A, R-451BR-134a, R-1234yf
R-452A, R-452B, R-452CR-32, R-125, R-1234yf
R-453AR-32, R-125, R-134a, R-227ea, R-600, R-601a
R-454A, R-454B, R-454CR-32, R-1234yf
R-455AR-32, R-744, R-1234yf
R-456AR-32, R-134a, R-1234ze(E)
R-457AR-32, R-152a, R-1234yf
R-458AR-32, R-125, R-134a, R-227ea, R-236fa
R-459A, R-459BR-32, R-1234yf, R-1234ze(E)
R-460A, R-460B, R-460CR-32, R-125, R-134a, R-1234ze(E)
R-461AR-143a, R-125, R-134a, R-227ea, R-600a
R-462AR-32, R-143a, R-125, R-134a, R-600
R-463AR-32, R-125, R-134a, R-1234yf, R-744
R-464AR-32, R-125, R-227ea, R-1234ze(E)
R-465AR-32, R-290, R-1234yf
R-466AR-32, R-125, R-13I1
R-467AR-32, R-125, R-134a, R-600a
R-468AR-32, R-1132a, R-1234yf
R-507AR-125, R-143a
R-508A, R-508BR-23, R-116
R-512AR-134a, R-152a
R-513AR-134a, R-1234yf
R-515AR-227ea, R-1234ze(E)
R-516AR-134a, R-152a, R-1234yf
С1R-152a, R-600

Також інформуємо, що за ініціативи Озонового Секретаріату розроблено мобільні додатки довідково-інформаційного характеру з питань озоноруйнівних речовин, фторованих парникових газів та їх сумішей.

Ознайомитись із зазначеними додатками та інформацією щодо їх застосування можливо за посиланнями:

https://ozone.unep.org/mixtures-blends-tool

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32223/GWP_ODP.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. Чи підпадають під регулювання холодоагенти, що є самостійними речовинами R-717, R-744, R-600, R-600а, R-290?

Ні, не підпадають. Зазначені речовини (R-717 – аміак; R-744 – діоксид вуглецю; R-600 – бутан; R-600а – ізобутан; R-290 – пропан) не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар та не підпадають під дію Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами».

4. Якими документами визначається порядок ліцензування імпорту/експорту контрольованих речовин, товарів та обладнання, що їх містять?

Ліцензування імпорту/експорту контрольованих речовин, товарів та обладнання, що їх містять здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами” в порядку, що встановлюються наступними актами:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1466 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1466-2022-%D0%BF#Text

2. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 02.12.2015 № 459 “Про затвердження Порядку погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2016 р. за № 197/28327

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0197-16#Text

3. Наказ Міністерства економіки України від 14.09.2007 № 302 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2007 р. за № 1100/14367

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1100-07#Text

4. Наказ Міністерства економіки України від 09.09.2009 року № 991 «Про порядок ліцензування експорту товарів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2009 року за № 937/16953

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-09#Text

Звертаємо увагу: Документи для отримання ліцензій на імпорт\експорт подаються суб’єктом господарювання до Мінекономіки. У разі, коли товар містить контрольовані речовини, Мінекономіки в порядку міжвідомчого обміну пересилає до Міндовкілля заявку на отримання ліцензії.

Міндовкілля отримує тільки заявку, тому передбачені вищезазначеними актами відомості про контрольовані речовини (назва, хімічна формула, стан речовини, цільове призначення використання, кількість, або кількість на одиницю товару) мають бути викладені в заявці або додатку до неї (для великих обсягів даних). Посилання в заявці на інформацію, зазначену в контракті, додатковій угоді, інвойсі тощо, унеможливлює надходження такої інформації до Міндовкілля.

Після розгляду заявки на відповідність вимогам міжнародних зобов’язань і національного законодавства, Міндовкілля надсилає до Мінекономіки відповідне погодження.

У разі відсутності контрольованих речовин в товарах та обладнанні, що планується до імпорту/експорту, митне оформлення здійснюється без ліцензії (примітка до додатку 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1466).

5. Які відомості наводяться у реквізиті 18-1 Заявки на одержання ліцензії на імпорт товарів?

Наказом Міністерства економіки України від 14.09.2007 № 302, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2007 року за № 1100/14367, затверджені Форма заявки на одержання ліцензії на імпорт товарів та Інструкція щодо її заповнення.

Згідно вищезгаданої Інструкції у разі імпорту контрольованих речовин, товарів або обладнання, що містить контрольовані речовини, у реквізиті «18-1. Додаткові дані про товар**» Заявки наводяться такі відомості:
назва контрольованої речовини;
повний хімічний склад контрольованої речовини;
стан контрольованої речовини (первинна, рекуперована, відновлена);
для імпорту контрольованої речовини – технологічний процес, де буде використовуватися така речовина;
для імпорту виробів та обладнання – найменування, тип та характер;
цільове призначення використання контрольованої речовини або товарів та обладнання, що їх містять.

Звертаємо увагу: контрольовані речовини можуть бути присутніми в товарах як окремі речовини (наприклад R-134a, R-32, R-125 тощо) або як суміші, що містять озоноруйнівні речовини чи фторовані парникові гази, перелік яких визначено Законом України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами» (наприклад R-410А, R-452А, R-507А тощо).

Приклади наведення інформації реквізиту 18-1 Заявки.

І варіант – імпорт контрольованої речовини.
«18-1. Назва контрольованої речовини: R-134а;
повний хімічний склад контрольованої речовини: CF3CH2F або 1,1,1,2-тетрафторетан;
стан контрольованої речовини: первинна речовина;
технологічний процес, де буде використовуватися така речовина: -* ;
цільове призначення використання контрольованої речовини – заправка, дозаправка обладнання під час обслуговування або ремонту (сервіс)».

ІІ варіант – імпорт обладнання для кондиціонування повітря.
«18-1. Назва контрольованої речовини: R-410А;
повний хімічний склад контрольованої речовини: суміш R-32 та R-125 (CH2F2+C2HF5);
стан контрольованої речовини: первинна;
найменування, тип та характер обладнання: спліт-система, побутові кондиціонери;
цільове призначення використання: кондиціонування повітря в житлових приміщеннях».

Звертаємо увагу: * інформація про технологічний процес, де буде використовуватись контрольована речовина, наводиться у разі імпорту контрольованих речовин для виробництва, зокрема екструдованого пінополістиролу і поліуретану (необхідно вказати: жорсткий спінений поліуретан або спінений полімер, що наносять напилюванням, або спінені полімери типу «Іntegral skin» і гнучкі спінені полімери, одержані формуванням, тощо).

Орієнтовна інформація про тип і характер обладнання

Тип

Характер

Стандартні показники холодопродуктивності та кількості холодоагента (довідково)

ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Побутове холодильне обладнання

побутові холодильники

1,1-0,5 кВт

 0,1-0,3 кг

побутові морозильники

водоохолоджувачі 

Торгівельне (комерційне) холодильне обладнання

малі автономні системи 

0,1-1 кВт

0,1-0,5 кг

компресорно-конденсаторні агрегати 

2-20 кВт

1-10 кг

системи централізованого холодозабезпечення

40-200 кВт

20-200 кг

Промислове холодильне обладнання

системи малої та середньої продуктивності

20-100 кВт

10-100 кг

системи централізованого холодозабезпечення великої продуктивності

100-5000 кВт

250-5000 кг

промислові чилерні системи

200-5000 кВт

100-2000 кг

Холодильні установки на транспорті

холодильні системи вантажних автомобілей (фургони, вантажівки, трейлери)

3-10 кВт

1-8 кг

холодильні контейнери

5-15 кВт

4-8 кг 

суднові холодильні системи

40-2000 кВт

20-1000 кг

ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ

Повністю агрегатовані Компресійні комерційні та     промислові машини

повністю агрегатовані машини (установки) для охолодження повітря та спеціальні машини

 

КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯ

Побутові кондиціонери повітря

моноблокі (віконні, внутрішньостінні) 

1-10 кВт

0,2-3 кг 

мобільні (портативні)

1-10 кВт 

0,2-3 кг

спліт-системи

2-15 кВт 

0,5-5 кг

Автомобільні кондиціонери повітря

автомобільні кондиціонери (для легкових автомобілів та мікроавтобусів)

3-5 кВт

0,4-0,8 кг

кондиціонери для великогабаритних транспортних засобів (автобусів, потягів тощо)

10-30 кВт

2-20 кг

Комерційні кондиціонери повітря

мульті спліт-системи; великогабаритні одиночні спліт-системи

10-40 кВт

3-10 кг

VRF (системи із змінною витратою холодоагенту)

12-150 кВт

5-100 кг

канальні та агреговані моноблочні дахові системи

12-200 кВт 

5-100 кг

ЧИЛЕРИ

Чилерні системи малої та середньої потужності

* вказати

чилери для кондиціонування повітря;

чилери для технологічних процесів;

чилери для промислових процесів

50-750 кВт

40-500 кг

Чилерні системи великої потужності

750-10 000 кВт

500-13 000 кг

ТЕПЛОВІ НАСОСИ

Для опалення житлових приміщень

* вказати джерело тепла:

повітря

вода

грунт

непридатне тепло (наприклад стічні води, або промислове непридатне тепло) 

4-20 кВт

3-6 кг

Для нагріву води побутового призначення у приміщеннях

1-5 кВт

1-2 кг

Система центрального опалення великої продуктивності

500-5000 кВт

250-7000 кг