Найбільш часті запитанняЯкий режим роботи національних парків?

Національний природний парк – одна з найвищих категорій природоохоронних територій. Тут дозволено туристичне відвідування. Окрім того, території національних парків можуть включати в себе населені пункти, або господарські об’єкти. Територія національних природних парків поділяється на чотири зони.

 • Заповідна зона. Тут заборонена будь яка господарська діяльність, та використання природних ресурсів (збір грибів, ягід тощо). Відвідання заповідної зони без спеціального дозволу заборонено.
 • Зона регульованої рекреації. Використовується для відпочинку, проведення екскурсій, туризму. Забудівля та проведення масштабних господарських робіт заборонені.
 • Зона стаціонарної рекреації. Призначена для розташування баз відпочинку.
 • Господарська зона. Призначена для господарського використання із впровадженням екологічних  методів.

До злочинів щодо національних природних парків відносять:

 • нецільове використання територій та об’єктів, порушення вимог проектів створення та організації територій національних природних парків;
 • провадження забороненої господарської діяльності;
 • провадження господарської діяльності без попереднього проведення екологічної експертизи або з порушенням її висновків;
 • бездіяльність щодо попередження і ліквідації шкідливого впливу на території та об’єкти національних природних парків;
 • порушення строків і порядку розгляду клопотань про створення територій та об’єктів національних природних парків;
 • порушенні вимог використання територій та об’єктів національних природних парків;
 • перевищення допустимих впливів і антропогенних навантажень, порушення вимог дозволів на використання територій та об’єктів національних природних парків;
 • псування, пошкодження чи знищення об’єктів національних природних парків
 • самочинна зміна меж, відведення територій та об’єктів національних природних парків для інших потреб.

Вчинення таких злочинів карається згідно з кримінальним, цивільним та адміністративним законодавством.

Більше інформації:

Закон України «Про природно-заповідний фонд»

Сайт природно-заповідного фонду України

Що таке екомережа?

Екомережа – це єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України підлягають особливій охороні.

До екомережі входять:

 • території та об’єкти природно-заповідного фонду;
 • землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони;
 • землі лісового фонду;
 • полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження;
 • землі оздоровчого призначення;
 • землі, які використовуються для  відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів;
 • території та об’єкти що мають особливу природну цінність;
 • земельні ділянки, на яких зростають рослини, занесені до Зеленої книги України;
 • території, на яких перебувають тварини та рослини, занесені до Червоної книги України;
 • частково землі сільськогосподарського призначення (пасовища, луки, сіножаті тощо);
 • радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають окремій охороні як природні регіони з окремим статусом.

Більше інформації:

Закон України «Про екологічну мережу України»

Екомережа Азовсько-Чорноморського коридору

Що таке Смарагдова мережа та Natura2000?

НАТУРА 2000 є європейською мережею екологічно важливих природоохоронних територій, сформованою на засадах Міжнародної стратегії сталого розвитку. Сьогодні мережа НАТУРА 2000 об’єднує найбільш цінні природоохоронні території  країн – членів ЄС та забезпечує виконання зобов’язань, прийнятих у рамках Конвенції про охорону біологічного різноманіття. Метою створення мережі НАТУРА 2000 є гарантія довготривалого збереження найбільш цінних та зникаючих європейських видів та типів оселищ.

Створення мережі обумовлюють дві Директиви ЄС у сфері охорони природи: Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів та Директива 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування дикої флори та фауни (Оселищна Директива).

Пташина директива передбачає:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу;
 • оцінку видів птахів, для яких необхідне запровадження спеціальних заходів збереження, та видів регулярної міграції;
 • визначення та позначення спеціальних зон захисту різних видів птахів;
 • запровадження зберігаючих захисних заходів для захисту мігруючих видів;
 • встановлення загальної системи захисту всіх видів диких птахів зі спеціальною підкатегорією птахів, на які ведеться полювання та заборони певних видів ловлі/забою птахів.

Оселищна директива передбачає:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу;
 • підготовку реєстру місць, призначення цих місць та встановлення пріоритетів управління ними;
 • запровадження заходів, необхідних для збереження таких місць;
 • встановлення системи моніторингу природоохоронного статусу оселищ та видів;
 • встановлення суворого режиму захисту видів які стосуються України;
 • встановлення механізму стимулювання освіти та надання/розповсюдження загальної інформації населенню.

Метою створення Смарагдової мережі є збереження природної фауни, флори та оселищ. Смарагдова мережа має переважно ті самі основи формування, що й НАТУРА 2000, але діє за межами Європейського Союзу, розвиваючи загальноєвропейський підхід щодо охорони типів природних оселищ. Українська частина Смарагдової мережі Європи, розробляється з 2009 року. Станом на 2018 рік,  мережа займає близько 10 % території України і в основному перекриваєтсья з існуючими територіями природно-заповідного фонду

Більше інформації:

Інфолист WWF про Смарагдову мережу та НАТУРА 2000

БІОРІЗНОМАНІТТЯ / РОСЛИНИ І ТВАРИНИ

Що робити, коли я став свідком незаконного продажу червонокнижних видів тварин/рослин?

Дізнатися про тварин та рослин, внесених до Червоної книги можна за посиланням на офіційний сайт.

Якщо ви стали свідком незаконного продажу червонокнижних видів тварин чи рослин, просимо повідомити про це за допомогою:

 • Гарячої лінії ДЕІ – (044) 521 20 38. Розклад роботи гарячої лінії:  понеділок-четвер  – з 9.00 до 18.00; п’ятниця – з 9.00 до 16.45; обідня перерва – з 13.00 до 13.45.

Гарячій лінії необхідно повідомити такі дані: прізвище, ім’я та по батькові, адресу проживання, регіон, в якому сталося правопорушення та короткий зміст правопорушення;

Де я можу ознайомитися із переліком із видами рослин та тварин під охороною?

Основним документом, у якому регламентується список рослин і тварин, що знаходяться під охороною є Червона книга України. Також, наша держава підписала ряд міжнародних угод та конвенцій щодо охорони та сприяння розвиту рідкісних видів флори і фауни. З вичерпними списками можна ознайомитися за посиланнями:

Перелік тварин і рослин, які охороняються законодавством України.

Перелік тварин і рослин, внесених до Європейського червоного списку.

Перелік тварин і рослин, внесених до Червоного списку Міжнародної спілки охорони природи видів, яким загрожує зникнення.

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція).

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES, Вашингтонська конвенція).

Конвенція про охорону дикої фауни та флори і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція).

Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (Бухарестська конвенція).

Яка політика збереження біорізноманіття в Україні?

Політика збереження біорізноманіття в Україні реалізується згідно з Концепцією загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005 – 2025 роки.

Метою Програми є:

 • подолання тенденції деградації живої компоненти довкілля;
 • екологізація сфер суспільної діяльності, яка може негативно впливати на компоненти біорізноманіття та довкілля;
 • максимальне відтворення первинного стану природних комплексів.

Основними завданнями Програми є:

 • мінімізація негативного впливу на біорізноманіття;
 • максимальне зміцнення природної основи біорізноманіття;
 • проведення відповідних наукових досліджень, виховання екологічно освіченого громадянина та   формування розуміння населенням фундаментальної ролі біорізноманіття в життєдіяльності людини і суспільства.

Україна також підписала низку конвенцій про охорону навколишнього природного середовища, зокрема:

З виконанням міжнародних конвенцій, реформуванням українського законодавства та діяльністю Міністерства в сфері захисту біорізноманіття можна ознайомитися за посиланням.