Моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів (МЗВ) з установокРоз’яснення щодо впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів для операторів установок

З 1 січня 2021 р. вводиться в дію Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (далі – Закон про МЗВ). Таким чином, з цієї дати учасники системи МЗВ повинні виконувати вимоги законодавства у цій сфері, а саме:

1) оператори повинні зареєструватися у Єдиному реєстрі з МЗВ на виконаннявимог та дотримуючись критеріїв для включення установок в систему МЗВ, встановлених у Переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 880 (далі – Перелік видів діяльності).

2) оператори повинні здійснювати моніторинг та звітність відповідно до вимог, визначених Порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 960 (далі – ПМЗ).

3) верифікатори повинні здійснювати верифікацію відповідно до процедур та вимог до проведення верифікації звіту оператора, встановлених у Порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 959. 

Першочергові дії операторів установок

Оператору рекомендується наступне:

  1. Провести аналіз, чи поширюються на його установку/ки вимоги системи МЗВ, ґрунтуючись на положеннях Закону про МЗВ, Переліку видів діяльності і використовуючи Рекомендації щодо тлумачення видів діяльності установок, викиди ПГ в результаті провадження яких підлягають МЗВ.
  2. Якщо на установку поширюються вимоги системи МЗВ, підготуватись до здійснення її реєстрації, ґрунтуючись на проєкті Порядку державної реєстрації установок в Єдиному реєстрі з МЗВ.
  3. Після затвердження Міндовкіллям Порядку державної реєстрації установок в Єдиному реєстрі з МЗВ і Порядку ведення Єдиного реєстру та їх офіційного опублікування зареєструвати установку в Єдиному реєстрі відповідно до вимог, визначених цими порядками.
  4. Одночасно з підготовкою до реєстрації установки розпочати розробляти план моніторингу, ґрунтуючись на положеннях Закону про МЗВ, ПМЗ, проєктах типової форми плану моніторингу, Методичних рекомендацій з оцінки викидів ПГ за видами діяльності установок та використовуючи рекомендації з окремих питань системи МЗВ, а також приклади та інструменти.
  5. Після здійснення реєстраційної дії та за наявності розробленого плану моніторингу, який відповідає затвердженим Міндовкіллям типовим формам, подати його Міндовкіллю для затвердження засобами Єдиного реєстру або на паперових носіях, якщо таке подання здійснюється до дати офіційного оприлюднення на сайті Міндовкілля повідомлення про початок функціонування Єдиного реєстру.
  6. Здійснювати моніторинг починаючи з 1 січня 2021 р. та докладаючи зусиль до якнайшвидшого завершення розроблення і затвердження Міндовкіллям плану моніторингу, оскільки моніторинг повинен проводитись згідно із затвердженим планом. Враховуючи, що на 1 січня 2021 р. не всі нормативні акти Міндовкілля будуть затверджені, а розробка операторами перших планів моніторингу не буде завершена, оператор до моменту затвердження плану моніторингу має здійснювати моніторинг за звітний 2021 р. з використанням проєкту плану.
  7. Проаналізувати вимоги, встановлені Порядком верифікації звіту оператора про викиди ПГ, і ознайомитись з Рекомендаціями з верифікації звіту оператора, на підставі чого визначитись з верифікатором і заздалегідь укласти з ним договір задля забезпечення достатнього часу для перевірки та, за необхідності, коригування плану моніторингу та вчасного подання верифікованого звіту оператора Міндовкіллю, тобто не пізніше 31 березня 2022 р.