Зобов’язання України щодо створення СТВ

Україна підписала та ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС (Угода про асоціацію) 16 вересня 2014 року, яка повністю вступила в силу 1 вересня 2017 року.

Угода про асоціацію охоплює низку економічних та регуляторних питань. Це стосується також проблем, пов’язаних із зміною клімату, які розглядаються у главі VІ, статті 365 (с) та додатках XXX, XXXІ до Угоди.

Відповідно до  статті 363 Угоди про асоціацію: «Поступове наближення законодавства України до права та політики ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища здійснюється відповідно до Додатка ХХХ до цієї Угоди».  

Додаток ХХХ, в свою чергу, серед іншого передбачає імплементацію ряду положень передбачених Директивою 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради про впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2004/101/ЄС, а саме:

«– прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

– встановлення системи визначення відповідних установок та визначення парникових газів (Додатки І та ІІ);

– розроблення національного плану розподілу квот між установками (ст. 9);

– запровадження дозвільної системи на викиди парникових газів та на квоти, що продаватимуться на національному рівні між заводами/промисловими комплексами в Україні (ст. 4 і 11-13);– створення системи моніторингу, звітності, верифікації і належного впровадження, а також процедури консультацій з громадськістю (ст. 9, 14-17, 19 і 21). »

Додатки до розділу 5