Нормативно-методичне забезпечення

Увага! Затверджено Загальні методичні рекомендації щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля.

З метою виконання вимог частини дев’ятої статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  розроблено та затверджено наказом Міндовкілля від 15.03.2021  № 193 «Загальні методичні рекомендації щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля», якими  визначено  найкращу практику підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля (додається).

Методичні рекомендації можуть застосовуватися до видів планованої діяльності та об’єктів, визначених у частинах другій і третій статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», за винятком тих, до яких розроблені і застосовуються спеціальні (секторальні) методичні рекомендації з підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля.

Згідно із законодавством про охорону навколишнього природного середовища, оцінка впливу на довкілля (далі – ОВД) здійснюється з урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, екологічної ємкості даної території, стану навколишнього природного середовища в місці, де планується розміщення об’єктів, екологічних прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу шкідливих факторів та об’єктів на навколишнє природне середовище.

В ОВД рекомендується враховувати матеріали, у яких визначаються рішення щодо планованої діяльності, наприклад: матеріали, розроблені до початку проєктних робіт; матеріали, що є необхідними для обґрунтування інвестицій і розроблені до початку робіт з розроблення інвестиційного проєкту; матеріали, розроблені у складі проєктних робіт, у тому числі (за наявності), проєктна документація на будівництво об’єктів (включаючи нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт), проєктно-кошторисна документація на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об’єктів; проєкти організації та розвитку лісового господарства; інше.

Згаданим також наказом  рекомендовано:

послідовність при визначенні обсягу досліджень та рівня деталізації інформації в оцінці впливу на фауну, флору і біорізноманіття;

методики розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також перелік нормативно-методичної документації, яка використовується при обґрунтуванні обсягів викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

об’єкти, які доцільно розглядати при здійсненні оцінки впливу на фауну, флору, біорізноманіття;

показники для оцінки впливу на поверхневі води;

перелік  нормативно-правових актів, рекомендованих до застосування при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля.