Комплексний моніторинг довкілляМета реформи – отримання достовірних і співставних даних та інформації про стан довкілля для прийняття управлінських рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища, для оперативного реагування та запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та екологічного характеру. Забезпечення вільного доступу до екологічної інформації громадськості та впровадження її обміну та взаємодії з системами держав-членів ЄС.

Навіщо щось змінювати?

Існуюча система моніторингу довкілля не може в повній мірі забезпечити вирішення основних проблем у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема:

 • неефективна взаємодія галузевих складових системи моніторингу довкілля;
 • відсутність оперативного реагування на виникнення, попередження та мінімізацію ризиків пов’язаних із забрудненням довкілля та його шкідливим впливом на здоров’я людини;
 • недостатня реалізація права доступу до екологічної інформації;
 • відсутня взаємодія державної системи моніторингу довкілля України з аналогічними системами держав-членів ЄС.

Що передбачає реформа?

 • створення ефективної державної системи моніторингу довкілля, що забезпечує інформаційні потреби управління в галузі охорони навколишнього природного середовища;
 • започаткування цифрової системи моніторингу довкілля для прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та прийняття управлінських рішень, за допомогою функціонування загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи на базі Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема»;
 • забезпечення сумісності та взаємодії державної системи моніторингу довкілля з аналогічними системами інших країн;
 • створення та забезпечення функціонування центральної референс-лабораторії у сфері державної системи моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та співробітництво з відповідними національними лабораторіями інших країн у сфері оцінки якості повітря; 
 • створення регіональних центрів моніторингу довкілля; 
 • розроблення та затвердження органами управління якістю атмосферного повітря програм державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря для всіх зон і агломерацій;
 • реалізація положень Директиви 2003/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2003 року про доступ громадськості до екологічної інформації, в частині екологічної інформації, її поширення та надання доступу до неї.

Ключові результати за 2022 рік:

 • зареєстровано у Верховній Раді України законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля» (реєстр. № 7327 від 24.04.2022);
 • прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 323 «Про схвалення Стратегії інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу на період до 2024 року»;
 • затверджено наказ Міндовкілля від 01.08.2022 № 268 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження планів поліпшення якості атмосферного повітря», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.09.2022 за № 1071/38407;
 • затверджено наказ Міндовкілля від 01.08.2022 № 267 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження короткострокових планів дій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.09.2022 за № 1086/38422;
 • розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми моніторингу довкілля» та направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади;
 • розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про регіональні центри моніторингу довкілля».

Цілі та завдання на 2023 рік:

 • прийняття Верховною Радою України у другому читанні та в цілому законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля» (реєстр. № 7327 від 24.04.2022);
 • схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми моніторингу довкілля;

  Розроблення та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації законопроєкту у сфері захисту довкілля, а саме:
 • постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про регіональні центри моніторингу довкілля»;
 • постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про створення та функціонування центральної референс-лабораторії у сфері державної системи моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»;
 • постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля»;
 • постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»;
 • постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку інформаційних потреб управління в галузі охорони навколишнього природного середовища»;
 • постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку моніторингу біо- та ландшафтного різноманіття»;
 • постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів»;
 • постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку моніторингу геологічного середовища»;
 • постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу в галузі генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО»;
 • постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення технологічної сумісності та інформаційної взаємодії загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення прийняття управлінських рішень та доступу до екологічної інформації та її мережі із системою моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій в Україні»;
 • постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення технологічної сумісності та інформаційної взаємодії автоматизованих інформаційних систем у визначених сферах діяльності в галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки із загальнодержавною екологічною автоматизованою інформаційно-аналітичною системою забезпечення прийняття управлінських рішень та доступу до екологічної інформації та її мережею».

Вплив війни (бойових дій)

В умовах повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України, є складність у проведенні моніторингу довкілля та збору інформації на територіях, де ведуться бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях.

Також, через постійні ворожі ракетні обстріли пошкоджено або знищено інфраструктуру державної системи моніторингу довкілля, що потребує відновлення відповідно до вимог Європейського Союзу.

Над реформою працюють

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, МВС (ДСНС), Міністерство охорони здоров’я України, Державне агентство лісових ресурсів України, Державне агентство водних ресурсів України, Державна служба геології та надр України, Державне агентство України з управління зоною відчуження, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру України, Державне агентство меліорації та рибного господарства України, Державне космічне агентство України.

Матеріали та посилання для більш детальної інформації:

 • проєкт Закону від 28.04.2022 № 7327 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля.