Посилення екологічної (хімічної) безпекиМета реформи – створення ефективної системиуправління хімічною безпекою, основаної на ризик-орієнтованому підході.

Навіщо щось змінювати?

Аналіз національних правових інструментів та нерегуляторних механізмів у сфері забезпечення екологічної (хімічної) безпеки та раціонального управління хімічною продукцією демонструє, що:

 • нормативно-правова система в Україні у цій сфері має фрагментарний, неузгоджений характер та не в повній мірі відповідає  вимогам законодавства ЄС;
 • необхідним є перехід на використання більш безпечних хімічних речовин, мінімізація ризиків використання небезпечних хімічних речовин, забезпечення реагування та ліквідація наслідків хімічних інцидентів;
 • відсутні чіткі визначення хімічних речовин, небезпечних хімічних речовин, хімічної продукції, правил їх належної та чіткої ідентифікації, номенклатури;
 • чинні критерії класифікації небезпеки хімічних речовин та іншої хімічної продукції не відображають весь спектр відомих небезпек, відсутнє обов’язкове  попереджувальне маркування на продукцію, яка визнана небезпечною, у тому числі пестицидів та агрохімікатів;
 • незадовільний рівень поінформованості та обізнаності громадян щодо належних методів поводження з хімічними речовинами і небезпеки їх використання;
 • недосконалість системи хімічної безпеки підвищує вірогідність заподіяння шкоди життю і здоров’ю людей та довкіллю під час поводження з хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами.

Що передбачає реформа?

Реформа посилення екологічної (хімічної) безпеки передбачає:

 • приведення законодавства України у відповідність до вимог законодавства ЄС у сфері управління хімічною безпекою та хімічною продукцією;
 • налагодження функціональної національної системи забезпечення екологічної (хімічної) безпеки на основі ризик-орієнтованого підходу;
 • впровадження міжнародної класифікації небезпечних хімічних речовин;
 • запровадження державної реєстрації хімічних речовин;
 • заборону та обмеження використання небезпечних хімічних речовин у виробництві продуктів споживання;
 • запровадження механізму контролю за обігом пестицидів та агрохімікатів, їх верифікації та прослідковуваності тари від них;
 • забезпечення доступності інформації щодо належних методів поводження з хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами і небезпеки їх використання;
 • виведення з ринку небезпечних хімічних речовин та поступовий перехід на використання більш безпечних хімічних речовин;
 • запровадження вимог до пакування та маркування до хімічної продукції.

Ключові результати за 2022 рік:

 • Кабінетом Міністрів України затверджено розпорядження від 26.04.2022 № 316 «Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції підвищення рівня хімічної безпеки до 2026 року»;
 • Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 10.06.2022 № 676 «Про затвердження переліку хімічних речовин, торгівля якими може заборонятися і які можуть вилучатися в установленому порядку у підприємств, установ та організацій в умовах правового режиму воєнного стану»;
 • Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 22.11.2022 № 1248 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України»;
 • Верховною Радою України прийнято Закон України від 01.12.2022 № 2804-ІХ «Про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією».

Цілі та завдання на 2023 рік:

 • Закон України «Про ратифікацію Конвенції про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві від 1990 року (№ 170)»;
 • Закон України «Про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть»;
 • Закон України «Про розміщення на ринку та обіг засобів захисту рослин і агрохімікатів»;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції»;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту оцінки безпечності хімічної речовини»;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження процедури схвалення діючих речовин пестицидів»;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження процедури оцінки відповідності агрохімікатів».

Вплив війни (бойових дій)

Внаслідок російської збройної агресії виникла загроза виникнення хімічних аварій на об’єктах інфраструктури, які провокують техногенні катастрофи з негативними наслідків для довкілля, життя та здоров’я людей.

Війська окупантів обстрілюють промислові об’єкти, на яких вироблялась хімічна продукція. Значних руйнувань зазнали не менше 7 хімічних підприємств з категорії великих та середніх, знищено потужності  нафтопереробної галузі.

У ґрунт і підземні води потрапляють важкі метали від снарядів та військової техніки. Зафіксовано випадки локального використання хімічної зброї підрозділами окупаційних військ рф.

Захоплення й обстріли атомних електростанцій, розміщення там техніки та підриви боєприпасів загрожують техногенною катастрофою, яка зробить території навколо непридатними для життя людини.

Над реформою працюють

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство економіки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Команда підтримки реформ при Міндовкілля, Європейська бізнес асоціація, науковці Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя, Національного медичного Університету імені О.О. Богомольця, Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ.

Матеріали та посилання: