Стале надрокористуванняМета реформи – запровадити збалансоване надрокористування шляхом встановлення прозорих та рівних умов доступу до надр. Це стимулюватиме залучення сучасних «зелених» технологій та становлення України повноцінним учасником Сировинної Стратегії ЄС до 2030 року.

Навіщо щось змінювати?

Україна є державою з унікальною мінерально-сировинною базою, в надрах якої виявлено понад 20 тисяч родовищ і проявів, більшість з яких має промислове значення. Це величезний інвестиційний потенціал, який потребує розвитку.

Основними проблемами є:

 • діюча програма розвитку мінерально-сировинної бази є недієвою та не має фокусу в пріоритетах;
 • відсутність онлайн бібліотеки геологічної інформації та відкритого доступу до первинних геологічних даних створює труднощі для потенційних інвесторів у видобувну галузь ще на етапі аналізу інформації про об’єкт інвестування;
 • зарегульована довготривала адміністративна процедура отримання спеціального дозволу на користування надрами.

Що передбачає реформа?

 • розвиток мінерально-сировинної бази та пріоритезація на пошуках стратегічно важливих корисних копалин і критичної мінеральної сировини;
 • становлення Держгеонадр як державної сервісної установи з метою стимулювання залучення інвестицій шляхом цифровізації та дерегуляції галузі, забезпечення вільного доступу до 15 інформаційних баз даних, пришвидшення початку видобутку корисних копалин;
 • запровадження збалансованого надрокористування;
 • підвищення ефективності контролю держави, впровадження неупередженого аудиту шляхом публічності інформації та встановлення чітких вимог до учасників ринку.

Ключові результати за 2022 рік:

 • Закон України від 01.12.2022 № 2805-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами» (стало можливим отримання спецдозволу за 60 днів і початок видобування через 5 місяців);
 • постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо користування надрами» (пакет змін до 4-х актів Уряду, що передбачає підвищення ефективності аукціонів та скорочення строків їх проведення, уніфікацію визначення вартості геологічної інформації);
 • постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 № 1056 «Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України»;
 • наказ Міндовкілля від 05.09.2022 № 341 «Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2022 року за № 1091/38427;
 • наказ Міндовкілля від 05.09.2022 № 342 «Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету надрокористувача», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2022 року за № 1302/38638;
 • наказ Міндовкілля від 15.09.2022 № 366 «Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 28 жовтня 2022 року за № 1337/38673;
 • наказ Міндовкілля від 12.10.2022 № 422 «Про затвердження Змін до Порядку державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр», зареєстрований Міністерством юстиції України від 31 жовтня 2022 року за № 1342/38678;
 • наказ Міндовкілля «Про затвердження Змін до Правил розробки нафтових і газових родовищ» від 15.09.2022 № 365, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 08 листопада 2022 року за № 1385/38721;
 • наказ Міндовкілля від 19.09.2022 № 380 «Про затвердження Інструкції зі складання проєктів та кошторисів на проведення геологорозвідувальних робіт», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2022 року за № 1410/38746.

Цифровізація галузі надрокористування:

 • продано 85% дозволів на нові ділянки надр через електронні торги;
 • створено Державний геологічний вебпортал (www.nadra.gov.ua), який об’єднує 15 інформаційних баз даних, що поступово наповнюються.

Залучення інвестицій:

 • проведено перший інвестиційний форум спільно з Єврокомісією;
 • домовленість про долучення України до розробки Сировинної Стратегії ЄС до 2030 року;
 • створено Інвестиційний атлас надрокористувача – онлайн-платформу з вакантними ділянками надр, що налічує вже понад 500 об’єктів.

Вдосконалення контролю держави:

 • створено систему моніторингу користування надрами для забезпечення неупередженого об’єктивного контент-аналізу даних і їх синхронізації з різних джерел, яка працює на базі інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни «СОТА».

Цілі та завдання на 2023 рік:

 • Закон України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року»;
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності з буріння та використання свердловин для добування підземних вод»;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення єдиної державної електронної геоінформаційної системи»;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами»;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру нафтових та газових свердловин»;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру артезіанських свердловин»;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів»;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку юридичних осіб, акції яких допущені до торгів на іноземних фондових біржах»;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо користування надрами», (скасування 30 постанов Кабінету Міністрів України та внесення змін до 6 постанов Кабінету Міністрів України на виконання Закону України від 01.12.2022 № 2805-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами»);
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми спеціального дозволу на користування надрами, граничних економічно обґрунтованих строків виконання робіт на ділянці надр (з урахуванням геологічних особливостей), основних видів робіт та форм заяв у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр»;
 • подання до Уряду після припинення дії воєнного стану проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами»;
 • розробка та затвердження наказом Міндовкілля примірних угод про умови користування надрами;
 • розробка та затвердження наказом Міндовкілля Порядку розроблення кондицій на мінеральну сировину;
 • внесення змін до Порядку функціонування електронного кабінету надрокористувача, затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 05.09.2022 № 342, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.10.2022 за № 1302/38638;
 • розробка та затвердження наказом Міндовкілля Правил охорони підземних вод;
 • внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.2016 № 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2016 за № 791/28921;
 • участь України в Сировинній Стратегії ЄС до 2030 року, де нашій державі буде відведено місце одного з ключових партнерів у створенні нових ланцюгів постачання та переробки сировини й матеріалів для здійснення стратегії зеленого переходу;
 • оцифрування вторинної геологічної інформації, розвиток ІТ-архітектури Державного геологічного порталу та розширення функціоналу електронного кабінету надрокористувача;
 • запуск платформи єдиної державної електронної геоінформаційної системи.

Вплив війни (бойових дій)

За попередньою аналітичною оцінкою, кількість окупованих внаслідок збройної агресії рф родовищ енергетичних ресурсів, металів та матеріалів станом на грудень 2022 року становить 132 об’єкти.

Над реформою працюють

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, Державна служба геології та надр України, Європейська Бізнес Асоціація, Асоціація газовидобувних компаній України, Американська торговельна палата в Україні, Американо-українська ділова рада, Національна асоціація добувної промисловості України, BRDO.

Матеріали та посилання:

 • Директива № 2003/35/ЄC про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін і доповнень до Директив №№ 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя:
 • Директива № 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і виробництво вуглеводнів;