Стале ведення лісового господарства
Мета реформи
– забезпечення сталого ведення лісового господарства, адаптованого до кліматичних змін, збереження біорізноманіття та запровадження ефективних екологічних та економічних механізмів управління лісовою галуззю.

Навіщо щось змінювати?

Наявна система організації та ведення лісового господарства України не може в повній мірі забезпечити вирішення основних проблем галузі, до яких можна віднести, зокрема:

 • дисбаланс між екологічними, економічними та соціальними функціями ведення лісового господарства;
 • недостатня лісистість території України;
 • недостатність економічних механізмів стимулювання запровадження природозберігаючих технологій;
 • непрозорий механізм продажу деревини, наявність незаконних рубок та обігу незаконно добутої деревини;
 • недостатній рівень фінансування підприємств Півдня та Сходу у зв’язку з низькою лісистістю.

Що передбачає реформа?

Реформа лісогосподарської галузі спрямована на:

 • впровадження сучасних вимог та стандартів ведення лісового господарства, перехід на ведення наближеного до природи лісівництва з метою посилення адаптації лісів до змін клімату, збереження біорізноманіття, збільшення площі лісів та подолання інших викликів, зокрема зумовлених війною;
 • вирівнювання фінансових дисбалансів галузі, що дозволить врегулювати питання в межах усієї країни щодо належного матеріально-технічного забезпечення, фінансування всіх видів лісогосподарських робіт з урахуванням екологічних вимог, змін клімату, наслідків пожеж та інших техногенних явищ, а також військових дій;
 • розподіл функцій у лісовій сфері та створення європейської моделі лісоуправління з використанням найкращих практик;
 • підвищення ефективності лісового господарства шляхом збалансованого використання та монетизації усього спектру товарів та функцій лісів;
 • запровадження природозберігаючих технологій;
 • підвищення конкурентоспроможності лісогосподарського виробництва шляхом:
  оновлення засобів виробництва;
  застосування прогресивних технологій лісовирощування, лісозаготівель та інших виробничих процесів; 
  оптимізації виробничих витрат і зниженню собівартості виробленої продукції;
  поліпшення інвестиційної привабливості лісогосподарського виробництва;
  забезпечення деревообробним підприємствам рівного та відкритого доступу до отримання необхідної сировини.

Реформа сприятиме досягненню позитивних екологічних ефектів за наступними напрямами:

 • підвищення рівня лісистості щонайменше до 18 %, зокрема через реалізацію програми Президента України «Зелена країна», та збільшення таким чином площі лісів України на 1 млн га;
 • забезпечення вкладу України у боротьбу зі зміною клімату за рахунок збільшення поглинання вуглецю лісами.

Ключові результати за 2022 рік:

 • постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612 «Про затвердження Порядку організації охорони і захисту лісів»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2022 № 1003 «Деякі питання реформування управління лісової галузі»;
 • Закон України від 20.06.2022 № 2321-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження лісів»;
 • наказ Міндовкілля від 29.06.2022 № 404 «Про затвердження Положення про міжрегіональні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.10.2022 за № 1231/38567;
 • державна реєстрація 26 жовтня 2022 року Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1410 «Про внесення змін до правил відтворення лісів»;
 • висадження 184,1 млн дерев на площі 31,3 тис. га в рамках програми Президента України «Зелена країна»;
 • створення і функціонування шести лісових селекційно-насіннєвих центрів для вирощування сіянців із закритою кореневою системою.

Цілі та завдання на 2023 рік:

 • прийняття Верховною Радою України таких законопроєктів:
 • «Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України»;
 • «Про лісові репродуктивні ресурси»;
 • «Про залучення інвестицій у лісорозведення».

  Розроблення та прийняття Урядом таких нормативно-правових актів:
 • «Про затвердження Порядку вирубування дерев і чагарників та використання одержаної при цьому деревини у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок або встановлення сервітуту з метою їх використання в цілях, не пов’язаних із веденням лісового господарства, та переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель»;
 • «Про затвердження Порядку здійснення лісовпорядкування»;
 • «Про затвердження Правил рубок в лісах України»;
 • «Про внесення змін до Державної стратегії управління лісами України до 2035 року»;
 • «Про внесення змін до Порядку поділу лісів на категорії»;
  
 • продовження виконання програми Президента України «Зелена країна» шляхом висадження 236 млн дерев;
 • продовження інвентаризації самозаліснених лісових ділянок;
 • цифровізація лісового господарства шляхом 100 % впровадження електронного лісорубного квитка і електронного сертифікату про походження деревини;
 • розширення існуючих потужностей та будівництво семи нових лісових селекційно-насіннєвих центрів для вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою;
 • забезпечити 100 % дров’яною деревиною  населення та об’єкти соціальної інфраструктури;
 • впровадження єдиної електронної таксаційної та картографічної бази даних про ліси з урахуванням положень Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».

Вплив війни (бойових дій)

Під окупацією російських військ знаходиться 21 державне лісогосподарське підприємство та близько 495 тис. га лісів. Військові дії відбувалися та продовжують відбуватися на площі близько 1891 тис. га. Пошкоджено орієнтовно 14,4 тис. га лісів. Виявлено близько 1,95 тис. куб. м незаконних рубок. Відбулося 995 пожеж на площі 14 926,9 га. 24 державні лісогосподарські підприємства та 2,4 млн га лісів звільнені від окупації і потребують відновлення.

Над реформою працюють

Кабінет Міністрів України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державне агентство лісових ресурсів України, Офіс підтримки реформ при Міндовкілля.

Матеріали та посилання для більш детальної інформації: