Відкритi дані

Набори відкритих даних

MEPR_01Реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту
MEPR_02
Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання
MEPR_03Узагальнені дані регіональних реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів України
MEPR_04Державний кадастр тваринного світу
MEPR_05Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду
MEPR_06Дані про державні випробування та реєстрацію пестицидів і агрохімікатів
MEPR_07Дані державної системи моніторингу довкілля
MEPR_08Перелік міжнародних угод у сфері охорони навколишнього природного середовища, стороною яких є Україна, та стан їх виконання
MEPR_09Дані про видані ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та ліцензіатів
MEPR_10Дані про видані ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та ліцензіатів
MEPR_11Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля
MEPR_12Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються
MEPR_13Перелік установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності
MEPR_14Перелік об’єктів, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища по скиданню забруднюючих речовин у водні об’єкти
MEPR_15Перелік висновків про транскордонне перевезення відходів
MEPR_16Перелік повідомлень про транскордонне перевезення небезпечних відходів
MEPR_17Перелік дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (садивного) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився
MEPR_18Перелік дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного світу
MEPR_19Розрахункові лісосіки
MEPR_20Норми відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання
MEPR_21Перелік дозволів на проведення робіт (крім будівельних на землях водного фонду)
MEPR_22Перелік дозволів на імпорт та експорт видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, за винятком осетрових риб і виробленої з них продукції
MEPR_23Ліміти, норми використання об’єктів тваринного світу (крім водних біоресурсів) та спеціального використання об’єктів тваринного світу (крім водних біоресурсів)
MEPR_24Ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
MEPR_25Державний класифікатор відходів
MEPR_26Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів 1, 2, 3 груп із зазначенням номеру та строку дії
MEPR_27Перелік декларацій про відходи, які подаються суб’єктами господарювання
MEPR_28Перелік установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Міндовкілля
MEPR_29Перелік суб’єктів господарювання, яким Міндовкіллям затверджено показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин в атмосферне повітря
MEPR_30Перелік дозволів на добування тварин, внесених до Червоної книги України, та дозволів на збирання рослин, внесених до Червоної книги України
MEPR_31Перелік дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях
MEPR_32Перелік дозволів на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів
MEPR_33Перелік дозволів на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі
MEPR_34Червона книга України
MEPR_35Зелена книга України
MEPR_36Інформація про сертифіковані ліси підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства
MEPR_37Інформація про лісові пожежі
MEPR_38Дані моніторингу лісів
MEPR_39Перелік об’єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні по викидах в атмосферне повітря
Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки
Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію