Про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами на 2021 рік

Тип документу: Накази Міндовкілля
Автор: Міндовкілля
Від 26/11/2020 312