Екологічний контроль західного зразка в Україні: від каральної концепції до попередження та усунення негативних наслідків

15/03/2024 : 10:14

Мета реформи Державної екологічної інспекції в Україні – змістити фокус з режиму очікування скарг і точкових візитів на підприємства на попередження шкоди та збереження природних екосистем. Це не тільки змінює філософію системи держекоконтролю, але й спрямовує наш розвиток як держави до західного світу.

Ми підібрали декілька прикладів, які практики екологічного контролю мають країни з сильними природоохоронними традиціями. Давайте дивитися:

Швеція. Вважається однією з “найзеленіших” країн Європи. Агентство по охороні навколишнього середовища Швеції займається наглядом за дотриманням Екологічного кодексу країни, здійснює моніторинг довкілля, веде статистику викидів та інвентаризацію об’єктів природи. Відповідає за питання, пов’язані з кліматом і повітрям, землею, біорізноманіттям, забруднених територій та відходи. А ще веде офіційну статистику у Швеції, наприклад, щодо обсягів відходів, викидів і скидів, кількість дозволів тощо. 

Агентство фінансується в основному за рахунок грантів. Більшість грантів спрямовані на захист і догляд за цінною природою.

Хорватія. Директорат з питань інспекцій (Directorate for inspectional affairs, DIA) при Міністерстві захисту довкілля Хорватії складається з двох підрозділів: сектор нагляду за довкіллям (SEI) та сектор нагляду за природними ресурсами (SNPI). 

SEI перевіряє дотримання законодавчих вимог у сфері охорони атмосферного повітря, захисту від світлового забруднення, управління відходами та якістю води на пляжах тощо.

SNPI здійснює контроль за природоохоронними територіями, рідкісними видами рослин та тварин, а також виконує загальний нагляд за користуванням природними ресурсами.

У Хорватії законодавчо закріплені кваліфікаційні вимоги до інспекторів у сфері захисту довкілля. Щоб претендувати на посаду екологічного інспектора, кандидат повинен мати диплом у галузі машинобудування, хімічних технологій, харчових біотехнологій, природничих наук та математики, сільського господарства, біохімії, медицини, ветеринарної медицини, лісового господарства, геології, гірничодобувної промисловості та охорони праці. Окрім того, кандидат має мати не менше ніж 3 роки досвіду роботи за фахом та скласти попередній фаховий державний іспит. Щороку інспектори проходять оцінку ефективності роботи.

Польща. Польська Інспекція охорони навколишнього природного середовища має у своєму функціоналі обов’язки щодо контролю за використанням підприємствами природних ресурсів, попередження великих аварій та усунення їх наслідків, а ще забезпечує надання інформації про охорону довкілля та здійснює державний екологічний моніторинг, збирає дані  до Європейського реєстру викидів тощо. 

США. Агентство з охорони навколишнього середовища США  проводить оцінку стану довкілля, займається дослідженнями. У його обов’язки входить контроль за виконанням екологічних стандартів і норм, деякі з цих обов’язків делегуються штатами. Кром того, Агентство проводить просвітницьку роботу серед населення, студентів та учнів, співпрацює з промисловістю щодо запобігання забрудненню і збереженню енергії, розробляє проєкти нормативно-правових актів.

Агентство з охорони навколишнього середовища США може надавати гранти некомерційним організаціям, навчальним закладам для реалізації екологічних проектів. 

Звичайно, немає єдиного підходу. Кожна країна вибудовує свою систему екологічного контролю виходячи із конкретних умов та власних потреб. Однак спільний  фокус для всіх – не фіксація вже вчинених правопорушень, а робота на їх попередження та постійний захист природних екосистем.

Якою має бути нова модель екоконтролю в України вже прописано у проєкті Стратегії реформування системи державного екологічного контролю та операційному плані її виконання у 2024-2026 роках. Проєкт документу опублікований для громадського обговорення.

Чому реформа необхідна – читайте у нашому попередньому матеріалі