Безоплатна правова допомога

Безоплатна первинна правова допомога:

  • Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»  (далі – Закон), безоплатна первинна правова допомога це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
  • Згідно із частиною другої статті 7 Закону, безоплатна первинна правова допомога, зокрема включає такі види правових послуг: надання правової інформації; надання консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Суб`єкти звернення:

  • Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.
  • Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.
  • Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

 

Способи подання заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги (зразок заяви):

  • направлення поштою;
  • залишити в скриньці для кореспонденції розташованої у приміщенні Міндовкілля;
  • надіслати електронною поштою за допомогою мережі Інтернет.

 
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035.
Електронна адреса: [email protected].

Строки розгляду звернень:

  • У разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов’язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.
  • Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Звертаємо Вашу увагу, що якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, до якого надійшло звернення особи, такий орган протягом п’яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.

Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян. 

Також інформуємо, що держава гарантує кожному право на отримання безоплатної правової допомоги. Для отримання такої допомоги телефонуйте за номером Єдиного контакт-центру 0800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів) або звертайтеся особисто до найближчого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги.