Як подати запит на публічну інформацію

ЯК ПОДАТИ ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ, РОЗПОРЯДНИКОМ ЯКОЇ Є МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Надання публічної інформації Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України (далі – Міндовкілля)   здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (ч.1 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» Міндовкілля є розпорядником публічної інформації, що була отримана або створена в процесі реалізації повноважень, передбачених законодавчими актами і знаходиться у володінні  міністерства.

 Як подати запит

Запит подається фізичною або юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, до Міндовкілля в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, факсом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

на поштову адресу:       вул. Митрополита Василя Липківського, 35,м. Київ, 03035
на електронну адресу:  [email protected]
факсом:                         (044) 206-31-39
телефоном:                  (044) 206-33-02

Запит може бути поданий безпосередньо до Міністерства щодня з 8:00 до 17:00, у п’ятницю з 8:00 до 15:45, каб. № 101,  крім вихідних та святкових днів.

Письмовий запит подається в довільній формі.

З метою спрощення процедури отримання інформації, розпорядником якої є Міндовкілля, запитувач може використовувати:

Запит на інформацію повинен містити:

  • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)  (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі якщо особа з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не може подати письмовий запит особисто, його оформлює представник відповідального структурного підрозділу із зазначенням у ньому прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), контактного телефону та надає копію запиту особі, якій надано допомогу в його оформлені.

Міндовкілля може відмовити у задоволенні запиту у таких випадках:

  • Міндовкілля не володіє і не зобов’язане у силу своєї компетенції, визначеної законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;
  • особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
  • не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Як оскаржити рішення або бездіяльність розпорядника інформації

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.