Орхуський центр

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ОРХУСЬКИЙ ЦЕНТР

25 червня 1998 р. в м. Орхус (Данія) на 4-й конференції міністрів «Довкілля для України» було прийнято Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. Орхуську конвенцію Україна ратифікувала 6 липня 1999 року.

Орхуський інформаційний центр був заснований у 2003 р. при Міндовкілля України в рамках українсько-данського проекту «Допомога Україні у впровадженні Орхуської конвенції», з 2004 р. – мав назву Орхуський інформаційно-тренінговий центр, з 2013 р. –інформаційно-просвітницький Орхуський центр.

Центр:

  • забезпечує інформаційно-комуні­ка­ційну можливість діалогу громадсь­кості та державних органів влади у виробленні екологічно значущих рішень;
  • організовує та проводить консультації з громадськістю, громадські слухання, конференції, семінари, круглі столи щодо розроблення нормативно-правових актів, планів, програм з питань довкілля;
  • проводить інформаційно-навчальні тренінги для державних службовців, представників місцевого самовряду­вання, громадських організацій екологічного спрямування та ЗМІ;
  • бере участь у реалізації / здійснює організаційну підтримку/ менеджмент міжнародних і національних проектів з питань реалізації положень Орхуської конвенції, Конвенції Еспоо, екологічної просвіти та освіти для сталого розвитку.

Напрями діяльності:

  • інформаційно-комунікаційна;
  • інформаційно-консультативна;
  • інформаційно-просвітницька та навчальна;
  • науково-методична;
  • координаційна;
  • міжнародне співробітництво.

При центрі створено Координаційну раду, до складу якої ввійшли представники Міндовкілля України, Громадської ради при Міндовкілля України, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, неурядових громадських організацій, міжнародних організацій та фондів.

Директор Орхуського центру Сєрова Галина Володимирівна, кандидат педагогічних наук

Центр має достатнє приміщення та комунікаційні засоби для проведення зустрічей, семінарів, круглих столів, міжнародних заходів за участю представників влади, наукових та навчальних закладів, громадських організацій екологічного спрямування, ЗМІ тощо для вироблення спільної оцінки екологічної політики держави та вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища.

Контакти:

м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського (Урицького), 35, 1 поверх, кімната 103

т/ф 206-31-80

e-mail : [email protected]

facebook