Склад Робочої групи з підготовки пропозицій до висновків найкращих доступних технологій та методів управління для виробництва цементу, вапна та оксиду магнію

Склад Робочої групи з підготовки пропозицій до висновків найкращих доступних технологій та методів управління для виробництва цементу, вапна та оксиду магнію

ГРИЦЕНКО
Дмитро Миколайович
начальник відділу формування політики із запобігання промисловому забрудненню Управління запобігання промисловому забрудненню Департаменту запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики Міндовкілля, голова робочої групи
ПОЛОВІНСЬКИЙ
Андрій Станіславович
заступник начальника Управління – начальник відділу екологічного аудиту та впровадження найкращих доступних технологій Управління запобігання промисловому забрудненню Департаменту запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики Міндовкілля, заступник голови робочої групи
ТАРАСЕНКО
Ольга Володимирівна
головний спеціаліст відділу екологічного аудиту та впровадження найкращих доступних технологій Управління запобігання промисловому забрудненню Департаменту запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики Міндовкілля, секретар робочої групи

Члени Робочої групи

БАРТА
Володимир Володимирович
заступник начальника цеху «Випал» цементного виробництва ПрАТ «Івано-Франківськцемент» (за згодою)
БОВСУНОВСЬКИЙ
Євген Олексійович
експерт Національного екологічного центру України (за згодою)
БОНДАРЕВ
Павло Володимирович
менеджер з екології та технологій Асоціації «Укрцемент» (за згодою)
ГІКЕ
Юлія Георгіївна
менеджер з охорони навколишнього середовища ПрАТ «Миколаївцемент» (за згодою)
ДМИТРІВ
Анна Петрівна
начальник відділу охорони навколишнього середовища ПрАТ «Івано-Франківськцемент» (за згодою)
ДУБИНА
Павло Петрович
головний спеціаліст відділу сертифікації Департаменту розвитку енергоефективності Держенергоефективності (за згодою)
ДЯЧУК
Олександр Анатолійович
кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник сектору прогнозування розвитку ПЕК відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (за згодою)
ІВАНЕНКО
Наталія Петрівна
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу прогнозування енергетичної ефективності та перспективних паливно-енергетичних балансів Інституту загальної енергетики НАН України (за згодою)
КИРИЧЕНКО
Валентина Василівна
головний фахівець з охорони навколишнього середовища ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»
(за згодою)
КОСТОГРИЗ
Кирило Петрович
кандидат технічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту газу НАН України (за згодою)
МАЛЬОВАНИЙ
Мирослав Степанович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка»
(за згодою)
МАРУЩАК
Роман Дмитрович
технічний менеджер АТ «Подільський цемент» (за згодою)
НАУМЕНКО
Роман Миколайович
начальник служби охорони праці та навколишнього середовища ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна» (за згодою)
НЕСТЕРОВ
Олександр Васильович
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри охорони праці і навколишнього середовища Національного університету «Запорізька політехніка» (за згодою)
РАДЧЕНКО
Роман Миколайович
начальник відділу секторального розвитку енергоефективності Департаменту розвитку енергоефективності Держенергоефективності (за згодою)
САВЧУК
Василь Іванович
начальник виробничо-технічного відділу
ПрАТ «Івано-Франківськцемент» (за згодою)
СКУБАК
Андрій Анатолійович
начальник відділу з питань смарт-спеціалізації та ресурсоефективності управління розвитку ринків з високою доданою вартістю департаменту розвитку реального сектору економіки Мінекономіки (за згодою)
СПІВАК
Вікторія Вікторівна
кандидат технічних наук, директор інноваційно-технологічного центру «Ковальська»
(за згодою)
ФОМИЧОВА
Наталія Анатоліївна
начальник відділу технічного контролю та управління якістю ТОВ «ЦЕМЕНТ» (за згодою)
ШЕЙНІЧ
Леонід Олександрович
завідувач відділу технологій виготовлення залізобетонних конструкцій ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (за згодою)
ЯКИМЕЧКО
Ігор Ярославович
заступник директора з виробництва з питань інжинірингу, екології та охорони праці ПрАТ «Івано-Франківськцемент» (за згодою)