Інформаційна сесія Програми LIFE – Україна

04/08/2022 : 9:03

Інформаційна сесія Програми LIFE– Україна

28 липня 2022 року відбувся онлайн-семінар за підтримки Європейського виконавчого агентства з клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA) на якому було обговорено питання: процедури подання заявок, теми, строки, термін виконання, фінансування, а також було представлено приклади проєктів, які відібрані Європейською комісією. На семінарі були розглянуті питання за напрямками співпраці:

1. Охорона природи та біорізноманіття (імплементація Директиви 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни; Директиви 2009/147/ЄС про захист диких птахів, підтримка мережі Natura 2000)

Презентація 

Запис

2. Циркулярна економіка та якість життя (серед іншого включає заходи спрямовані на покращення якості повітря, ефективного управління ресурсами, управління відходами/водними ресурсами; зменшення використання небезпечних речовин; зниження шуму)

Презентація 

Запис 

3. Пом’якшення та адаптація до зміни клімату (пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація до зміни клімату)

Презентація 

Запис 

4. Перехід до чистої енергії (енергоефективність та виробництво енергії з відновлюваних джерел)

Презентація 

Запис 

Проектні пропозиції можуть подавати різні типи організацій: від державних структур, до приватних підприємств та некомерційних організацій (організацій громадянського суспільства).