Інформаційна сесія Програми LIFE – Україна

04/08/2022 : 9:03

Інформаційна сесія Програми LIFE– Україна

28 липня 2022 року відбувся онлайн-семінар за підтримки Європейського виконавчого агентства з клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA) на якому було обговорено питання: процедури подання заявок, теми, строки, термін виконання, фінансування, а також було представлено приклади проєктів, які відібрані Європейською комісією. На семінарі були розглянуті питання за напрямками співпраці:

1. Охорона природи та біорізноманіття (імплементація Директиви 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни; Директиви 2009/147/ЄС про захист диких птахів, підтримка мережі Natura 2000)

Презентація https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2022-07/220728%20Ukraine%20meeting_LIFE%202022%20calls.pdf

Запис https://www.youtube.com/watch?t=3198&v=BBGcrNkA-u8&feature=youtu.be

2. Циркулярна економіка та якість життя (серед іншого включає заходи спрямовані на покращення якості повітря, ефективного управління ресурсами, управління відходами/водними ресурсами; зменшення використання небезпечних речовин; зниження шуму)

Презентація https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2022-07/220728%20Ukraine%20meeting%20_LIFE%20CEQL.pdf

Запис https://www.youtube.com/watch?t=3198&v=BBGcrNkA-u8&feature=youtu.be

3. Пом’якшення та адаптація до зміни клімату (пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація до зміни клімату)

Презентація https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2022-07/20728%20Ukraine%20meeting_LIFE%20Climate%20Action.pdf

Запис https://www.youtube.com/watch?v=BBGcrNkA-u8&t=5452s

4. Перехід до чистої енергії (енергоефективність та виробництво енергії з відновлюваних джерел)

Презентація https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2022-07/220728%20Ukraine%20meeting_LIFE%20CET.pdf

Запис https://www.youtube.com/watch?t=7491&v=BBGcrNkA-u8&feature=youtu.be)

Проектні пропозиції можуть подавати різні типи організацій: від державних структур, до приватних підприємств та некомерційних організацій (організацій громадянського суспільства).