Інформаційне Повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання видачі довідки про виробництво підприємством “зеленої” електрометалургії сталі виключно електродуговим методом та дотримання норм щодо прямих викидів діоксиду вуглецю в результаті виробництва сталі на рівні не більше 250 кілограмів на тонну сталевої продукції»

17/12/2020 : 14:24

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 

2. Назва проекту акта або стислий зміст пропозицій щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Метою прийняття акта є встановлення процедури видачі довідки про виробництво підприємством “зеленої” електрометалургії сталі виключно електродуговим методом та дотримання норм щодо прямих викидів діоксиду вуглецю в результаті виробництва сталі на рівні не більше 250 кілограмів на тонну сталевої продукції, передбаченої статтею 33 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон). Наразі Закон не визначає механізм видачі довідки про виробництво підприємством “зеленої” електрометалургії сталі виключно електродуговим методом та дотримання норм щодо прямих викидів діоксиду вуглецю в результаті виробництва сталі на рівні не більше 250 кілограмів на тонну сталевої продукції, підстави для її видачі (форму, спосіб звернення заявника, перелік необхідних документів, вимоги до них), підстави для відмови у видачі довідки, строк її дії тощо, що пропонується затвердити Порядком видачі довідки про виробництво підприємством “зеленої” електрометалургії сталі виключно електродуговим методом та дотримання норм щодо прямих викидів діоксиду вуглецю в результаті виробництва сталі на рівні не більше 250 кілограмів на тонну сталевої продукції. 

3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Даний проєкт стосується суб’єктів господарювання, для яких тариф на послуги з передачі електричної енергії, зокрема, включає як окремі складові витрати оператора системи передачі, що здійснюються ним у разі покладення на нього спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, та витрати на послугу із зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом або за аукціонною ціною.

За результатами проведених електронних консультацій та погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади буде прийнято рішення про опрацювання наданих пропозицій та зауважень до проєкту постанови, врахування їх чи неврахування з обґрунтуванням причин неврахування пропозицій та зауважень. 

4. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

За результатами проведених електронних консультацій з громадськістю, у проєкт постанови з урахуванням пропозицій і зауважень громадян, а також заінтересованих центральних органів виконавчої влади, буде внесено відповідні зміни. 

5. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу:  [email protected].

Строк подання пропозицій та зауважень протягом місяця з дня оприлюднення.   

6. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

За консультаціями з питань щодо проєкту звертатися за телефоном (044) 594-91-14 відділу впровадження системи торгівлі викидами Департаменту кліматичної політики та збереження озонового шару. 

 7. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Відповідальна особа: Міхєєв Ярослав Іванович, головний спеціаліст відділу впровадження системи торгівлі викидами Департаменту кліматичної політики та збереження озонового шару. 

8. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю буде доведено до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Міндовкілля не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

Інформаційне повідомлення

Наказ

Додаток до наказу

АРВ

Пояснювальна записка

Постанова