Комітет з питань екологічної політики та природокористування підтримав законопроєкт «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів»

26/05/2022 : 15:07

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування розглянув та підтримав проєкт Закону України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів».

Прийняття відповідного законодавства та створення Національного реєстру викидів та перенесення забруднювачів є міжнародним зобов’язанням України. Ще у 2016 році Україна ратифікувала Київський протокол Орхуської Конвенції, зобов’язавшись вести свою екологічну політику відкрито, взаємодіяти з громадянами та залучати їх до вирішення екологічних питань.

Такий реєстр дозволить:

Державі:

 • відстежувати викиди і перенесення забруднювачів у часі і просторі;
 • аналізувати зменшення викидів і встановлювати пріоритети у скороченні шкідливих викидів;
 • визначати пріоритетні промислові сектори для еко-інновацій;
 • приймати ефективні рішення з питань запобігання та зменшення промислового забруднення.

Бізнесу:

 • підвищувати корпоративну підзвітність;
 • стимулювати зусилля для покращення екологічного управління, ефективності та зниження рівня забруднення.;
 • допомогати у визначенні потенційних секторів та об’єктів, які є пріоритетними для впровадження НДТМ, екологічних інновацій та синергічних процесів;
 • зменшувати витрати за рахунок зменшення забруднення навколишнього природного середовища.

Громадськості:

 • отримувати вільний та зручний доступ до екологічної інформації;
 • приймати участь у формуванні державної екологічної політики у сфері реєстрації викидів.

Реєстр викидів та перенесення забруднювачів містить:

 • повний і детальний набір даних про промислові викиди;
 • дані, більше ніж 4000 промислових об’єктів, за 65 видами економічної діяльності;
 • набори відкритих даних, до яких громадськість може легко отримати доступ.