Міндовкілля оприлюднило проєкт постанови “Про затвердження Порядку здійснення моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів” 

30/05/2024 : 17:47

Цей документ передбачає запровадження чітких правил щодо моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів. Головна мета – забезпечити прозорість та ефективність контролю за відходами.

Проєкт постанови встановлює такі ключові положення:

Моніторинг не поширюється на:

 • Місця виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений.
 • Місця тимчасового зберігання відходів від руйнувань, поводження з якими визначається окремим Порядком, затвердженим постановою Кабміну № 1073.
 • Місця тимчасового зберігання необроблених стічних вод протягом строку і у спосіб, що зазначені технологічним регламентом експлуатації систем водовідведення.

Суб’єкти господарювання здійснюють моніторинг обсягів утворення відходів і вносять відповідні дані до інформаційної системи управління відходами. Дані стосуються обсягу та джерел утворених відходів, облік яких проведено згідно з Порядком ведення державного обліку відходів.

 • Органи місцевого самоврядування обліковують сміттєзвалища відходів та місця утворення інших видів відходів, які розміщені в межах населених пунктів. 
 • Суб’єкти господарювання, які здійснюють оброблення відходів, повинні здійснювати моніторинг відповідно до вимог Порядку проведення моніторингу об’єктів оброблення відходів
 • Суб’єкти моніторингу керуються встановленими вимогами та критеріями інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин у води та ґрунти, а також вносять відповідні дані до інформаційної системи управління відходами.
 • Моніторинг здійснюється за рахунок власних коштів суб’єктів моніторингу та інших джерел, не заборонених законодавством.

Очікується, що прийняття постанови принесе такі результати:

 • Зменшення ризиків несанкціонованих звалищ та викидів завдяки систематичному моніторингу.
 • Покращення процесу утилізації та переробки відходів завдяки впровадженню нових стандартів.
 • Відповідальніше поводження з відходами підприємствами та організаціями завдяки новим правилам.
 • Зниження рівня забруднення, що сприятиме покращенню здоров’я людей, які проживають поблизу місць зберігання та утилізації відходів.
 • Гармонізація українського законодавства з європейськими стандартами, що позитивно вплине на екологічний стан країни та сприятиме сталому розвитку.

З проєктом документа можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/4aC7vVj