Міндовкілля публікує наступні перекладені довідкові референтні документи з Найкращих доступних технологій та методів управління/BREFs

29/03/2023 : 18:05

Міндовкілля продовжує працювати над реалізацією реформи зменшення та контролю промислового забруднення, що дасть старт екомодернізації та відновленню вітчизняної промисловості і дозволить національним товаровиробникам вийти на ринки Європи.

Наразі на сайті Міністерства опубліковано ще два перекладені на українську мову Довідкові референтні документи з найкращих доступних технологій та методів управління/BREFs:

1. Кольорова металургія/Non-ferrous Metals Industries;

2. Чорна металургія/Ferrous Metals Processing Indusrry.

Запрошуємо представників промисловості, громадськості, наукової спільноти, органів влади та інших заінтересованих сторін ознайомитись з цими матеріалами та долучитись до діалогу щодо їх впровадження в Україні. Дату та місце обговорення додатково повідомимо на наших ресурсах.  

Також звертаємо увагу, що перекладений на українську мову довідковий документ для чорної металургії (березень 2019 року) не затверджено Європейською Комісією. Тому будь-які думки, представлені в ньому, є попередніми висновками служб Комісії та за жодних умов не можуть трактуватися як офіційна позиція Єврокомісії.

Водночас, наприкінці минулого року на сайті European IPPC Bureau опубліковано оновлений Довідковий документ з найкращих доступних технологій та методів управління для чорної металургії. Міндовкілля працює над залученням міжнародної технічної допомоги для здійснення його перекладу.

Переклад довідкових документів з НДТМ здійснено за підтримки Проекту «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України», що виконується GIZ за дорученням Федерального міністерства охорони навколишнього середовища, природи і ядерної безпеки Німеччини.

Нагадуємо, одним із зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС є імплементація Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24.11.2010 року Про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення).
Висновки НДТМ ухвалені рішеннями Європейської Комісії відповідно до статті 13(5) Директиви 2010/75/ЄС Про промислові викиди та розміщені на сайті https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference «Висновки НДТМ» — це документ, що містить частини Довідкових референтних документів з найкращих доступних технологій та методів управління/BREFs, у якому викладаються висновки щодо найкращих доступних технологій. Згідно зі статтею 14(3) Директиви 2010/75/ЄС Про промислові викиди, висновки НДТМ є основою для встановлення гранично-допустимих викидів та видачі дозволів для установок, які охоплюються Додатком I зазначеної Директиви.