Міндовкілля публікує наступні перекладені довідкові референтні документи з НДТМ/BREFs – для виробництва скла та кераміки

09/05/2023 : 14:28

Міндовкілля продовжує працювати над реалізацією реформи зменшення та контролю промислового забруднення, що дасть старт екомодернізації та відновленню вітчизняної промисловості і дозволить національним товаровиробникам вийти на ринки Європи.

Наразі на сайті Міністерства опубліковано ще два перекладені на українську мову Довідкові референтні документи з найкращих доступних технологій та методів управління/BREFs:

Керамічне виробництво/Ceramic Manufacturing Industry.

Виробництво скла/Manufacture of Glass.

Запрошуємо представників промисловості, громадськості, наукової спільноти, органів влади та інших заінтересованих сторін ознайомитись з цими матеріалами та долучитись до діалогу щодо їх впровадження в Україні. Дату та місце обговорення додатково повідомимо на наших ресурсах.

Переклад довідкових документів з НДТМ здійснено за підтримки Проекту «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України», що виконується GIZ за дорученням Федерального міністерства охорони навколишнього середовища, природи і ядерної безпеки Німеччини.

Нагадуємо, одним із зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС є імплементація Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24.11.2010 року «Про промислові викиди» (інтегроване запобігання та контроль забруднення).

Висновки НДТМ ухвалені рішеннями Європейської Комісії відповідно до статті 13(5) Директиви 2010/75/ЄС «Про промислові викиди» та розміщені на сайті.

«Висновки НДТМ» — це документ, що містить частини Довідкових референтних документів з найкращих доступних технологій та методів управління/BREFs, у якому викладаються висновки щодо найкращих доступних технологій. Згідно зі статтею 14(3) Директиви 2010/75/ЄС «Про промислові викиди», висновки НДТМ є основою для встановлення гранично-допустимих викидів та видачі дозволів для установок, які охоплюються Додатком I зазначеної Директиви.