Міндовкілля запрошує до обговорення проєкту Методичних рекомендацій щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації

09/08/2023 : 15:01

Міндовкілля запрошує до обговорення проєкту Методичних рекомендацій щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації

Стратегічна екологічна оцінка є ключовим інструментом інтеграції екологічних і соціальних пріоритетів, а також пріоритетів охорони здоров’я у національний та місцевий розвиток. Вимоги до здійснення стратегічної екологічної оцінки визначені у Законі України «Про стратегічну екологічну оцінку» № 2354-VIII від 20 березня 2018 р. Вимоги Закону про «Про стратегічну екологічну оцінку» поширюються на широкий спектр документів державного планування.

З метою деталізації правил підготовки звітів про стратегічну екологічну оцінку при розробці проєктів містобудівних документів Міндовкілля спільно з експертами Секретаріату ЄЕК ООН підготували проєкт Методичних рекомендацій щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації.

Методичні рекомендації сприятимуть застосуванню Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» до містобудівних документів шляхом надання методичних вказівок щодо того, як виконати вимоги Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та сприяння підготовці високоякісних документів СЕО.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв проєкт Методичних рекомендацій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробляв проєкт Методичних рекомендацій, адреса та телефони

Департамент екологічної оцінки, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, (206-31-44, 206-31-13, [email protected], [email protected]).

Зазначений проєкт Методичних рекомендаційоприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua .

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного проєкту Методичних рекомендацій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника:

вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ; e-mail: [email protected].

Методика СЕО