Міндовкілля запрошує до обговорення проєкту Методичних рекомендацій з підготовки звіту з ОВД щодо об’єктів оброблення небезпечних відходів

17/06/2024 : 15:36

Міндовкілля запрошує до обговорення проєкту Методичних рекомендацій з підготовки звіту з ОВД щодо об’єктів оброблення небезпечних відходів

Оцінка впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII
від 23 травня 2018 року (далі – Закон)

Законом встановлено певний порядок та умови, створені та розроблені для проходження суб’єктами господарювання процедури проведення оцінки впливу на довкілля. Об’єкти та види планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля визначені частинами другою та третьою ст. 3 Закону. Згідно із абз. 2 п. 8 частини другої ст. 3 Закону, об’єкти оброблення небезпечних відходів віднесено до першої категорії видів діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля

Проєкт Методичних рекомендацій з підготовки звіту з ОВД щодо об’єктів оброблення небезпечних відходів реалізований Міндовкілля спільно з ENVIROPLAN & EGIS та їхніми партнерами по консорціуму. Цей проект фінансується Європейським Союзом    

Методичні рекомендації з підготовки звіту з ОВД щодо об’єктів оброблення небезпечних відходів розроблені для використання при підготовці звітів з оцінки впливу на довкілля у відповідності до вимог законодавства та сприятимуть підготовці високоякісних документів з оцінки впливу на довкілля

Назва органу виконавчої влади, що розробляв проєкт Методичних рекомендацій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробляв проєкт Методичних рекомендацій, адреса та телефони

Департамент екологічної оцінки, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, (206-31-40, 206-31-50, [email protected]).Початок форми

Зазначений проєкт Методичних рекомендаційоприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного проєкту Методичних рекомендацій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника:

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; e-mail: [email protected].