Міндовкілля запрошує до обговорення проєкту Методичних рекомендацій з підготовки звіту з післяпроектного моніторингу

15/11/2023 : 12:46

Оцінка впливу на довкілля один із ключових інструментів захисту довкілля спрямований на забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів

Вимоги до здійснення оцінки впливу на довкілля визначені у Законі України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059- VIII від 23 травня 2018 року. Статтею 13 цього Закону встановлені основні засади здійснення післяпроектного моніторингу довкілля, яка регламентує проведення суб’єктами господарювання післяпроектного моніторингу, що має на меті виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення

Міндовкілля спільно з експертами Команди підтримки реформ (RST) при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, розроблено проєкт Методичних рекомендацій з підготовки звіту з післяпроектного моніторингу

Методичні рекомендації містять найкращу практику підготовки звіту з післяпроектного моніторингу та сприятимуть підготовці високоякісних документів з післяпроектного моніторингу

Назва органу виконавчої влади, що розробляв проєкт Методичних рекомендацій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробляв проєкт Методичних рекомендацій, адреса та телефони

Департамент екологічної оцінки, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, (206-31-40, 206-31-50, [email protected]).

Зазначений проєкт Методичних рекомендаційоприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного проєкту Методичних рекомендацій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; e-mail: [email protected].

Проєкт Методичних рекомендацій з підготовки звіту з післяпроектного моніторингу