Міндовкілля запрошує обговорити проєкт Методичних рекомендацій з підготовки звітів з ОВД для хвостосховищ та шламонакопичувачів

17/10/2023 : 16:53

Міндовкілля спільно з експертами проєкту ЄС «Посилення спроможності регіональних та місцевих органів влади для впровадження та застосування законодавства ЄС у сферах захисту навколишнього середовища, протидії кліматичним змінам та розвитку інфраструктурних проєктів» розробило проєкт Методичних рекомендацій з підготовки звітів з оцінки впливу на довкілля для хвостосховищ та шламонакопичувачів.

Що таке хвостосховища та шламонакопичувачі? 

  • Хвостосховище – природна або штучна створена ємність для складування хвостів, які переміщуються з місць їх утворення переважно гідравлічним способом, і для освітлення води;
  • Шламонакопичувач – відкрита земельна ємність великих розмірів, призначена для накопичення та тимчасового зберігання шламів.

Методичні рекомендації містять детальну та найкращу інформацію, яка базується на практиках підготовки звітів з оцінки впливу на довкілля для хвостосховищ та шламонакопичувачів, а саме:

  • оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів;
  • оцінка забруднення ґрунту;
  • оцінка забруднення води;
  • оцінка забруднення повітря;
  • оцінка фізичного впливу – шумове, вібраційне, радіаційне забруднення та електромагнітне випромінювання.

Окрім того, там можна знайти інформацію про те, як оцінювати  безпосередній вплив хвостосховищ та шламонакопичувачів на землі, ґрунти, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, клімат, флору та фауну тощо. Цей проєкт методичних рекомендацій сприятиме підвищенню якості документації з оцінки впливу на довкілля.

Куди надсилати зауваження та пропозиції до проєкту методичних рекомендацій: 

  • адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035;

Скільки є часу: 1 місяць

Переглянути проєкт Методичних рекомендацій можна за посиланням: https://bit.ly/3LZsF68