Можливості Програми LIFE– Україна: теми, строки, терміни виконання

05/08/2022 : 15:07

28 липня 2022 року відбувся онлайн-семінар за підтримки Європейського виконавчого агентства з клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA) на якому було обговорено питання: процедури подання заявок, теми, строки, термін виконання, фінансування, а також було представлено приклади проєктів, які відібрані Європейською комісією. На семінарі були розглянуті питання за напрямками співпраці:

Охорона природи та біорізноманіття (імплементація Директиви 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни; Директиви 2009/147/ЄС про захист диких птахів, підтримка мережі Natura 2000)

Презнтація

Запис

Циркулярна економіка та якість життя (серед іншого включає заходи спрямовані на покращення якості повітря, ефективного управління ресурсами, управління відходами/водними ресурсами; зменшення використання небезпечних речовин; зниження шуму)

Презентація

Запис

Пом’якшення та адаптація до зміни клімату (пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація до зміни клімату)

Презентація

Запис

Перехід до чистої енергії (енергоефективність та виробництво енергії з відновлюваних джерел)

Презентація

Запис

Проектні пропозиції можуть подавати різні типи організацій: від державних структур, до приватних підприємств та некомерційних організацій (організацій громадянського суспільства).