Наказ Міндовкілля № 312 від 26.11.2020

26/11/2020 : 17:04

Про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами на 2021 рік

Наказ