Наказ Міндовкілля № 803 від 27.11.2023

27/11/2023 : 10:02

Про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин на 2024 рік

Наказ

Додаток