Національна доповідь про імплементацію Орхуської конвенції за 2017-2020 роки

11/08/2021 : 16:23

Повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо Національної доповіді про імплементацію Орхуської конвенції за 2017-2020 роки 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

2. Назва проекту акта

На виконання міжнародних зобов’язань України щодо реалізації Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища (Орхуська конвенція), Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України забезпечило підготовку Національної доповіді про імплементацію Орхуської конвенції за 2017-2020 роки

3. Електронна адреса подання пропозицій та зауважень

Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу: [email protected] 

4. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

За консультаціями з питань щодо проєкту звертатися за телефоном (044) 549-90-09 Департаменту стратегічного планування та міжнародної співпраці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 

5. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Відповідальна особа: Лобода Алла Сергіївна, директор Департаменту стратегічного планування та міжнародної співпраці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Доповідь