Відтепер експерти можуть брати участь у процедурі #ОВД

20 Жовтня 2021, 12:38
Новини Оцінка впливу на довкілля

Набув чинності наказ Міндовкілля № 452 «Про забезпечення участі експертів у здійсненні оцінки впливу на довкілля».

У грудні 2017 року почав діяти Закон України «Про оцінку впливу на довкілля. Ним передбачено було розробити та прийняти низку підзаконних нормативно-правових актів. Переважна більшість з яких уже набрала чинності та активно застосовується. Але ряд запроваджених Законом інструментів та процедур не було реалізовано на практиці.

До таких належать:

реєстр експертів з оцінки впливу на довкілля;

експертні комісії з оцінки впливу на довкілля.

Робота експертних комісій з ОВД спрямована на підвищення якості оцінки в цілому. Їх діяльність сприятиме більш ефективному використанню окремих елементів цієї процедури:

запровадженню експертного розгляду таких звітів та іншої інформації про плановану діяльність, отриманої в ході ОВД;

формулюванню науково обґрунтованих умов про обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту; залученню фахових спеціальних знань у процесі видачі висновків з ОВД;

визначенню екологічних умов провадження планованої діяльності, що включаються до висновків з ОВД;

підготовки звітів про громадське обговорення, що стосуються довкілля.

Цей Наказ визначає правові засади та процедуру ведення реєстру експертів з оцінки впливу на довкілля. Встановлює вимоги і порядок внесення інформації до нього, кваліфікаційні вимоги до експертів з ОВД, а також порядок призначення та роботи експертів у складі експертних комісій з ОВД.

Оголошення щодо відбору експертів буде опубліковано на сайті Міндовкілля та у Fb.

За темами