Уряд схвалив зміни в програму розвитку мінерально-сировинної бази та передбачив її фінансування

20 Жовтня 2021, 16:15
Новини

Уряд ухвалив проєкт Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року».

Ці зміни передбачають запровадження нових підходів до фінансування геологорозвідувальних робіт, що дозволить створити фундамент для досягнення цілей, закладених у Національній економічній стратегії до 2030 року. Вони враховують світові тенденції розвитку надрокористування та потреби ринку.

Оновлена Програма базується на таких принципах, як:

концентрація зусиль на пошуках стратегічно важливих корисних копалин і критичної мінеральної сировини;

здійснення геологічного картування територій України, моніторингу підземних вод, ведення державних балансів копалин;

зручного доступу до геологічної інформації шляхом запровадження цифрових технологій;

сталого джерела фінансування геологорозвідувальних робіт шляхом встановлення фіксованих розмірів наповнення спеціального фонду від користування надрами.

«Реалізація прогарами має забезпечити потреби держави у мінеральних ресурсах за рахунок власного видобутку. Це зменшить залежність України від імпорту мінеральних ресурсів і збільшить експортний потенціал шляхом видобутку корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку», - повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Реалізація заходів дозволить:

відкрити нові поклади та родовища корисних копалин, що зацікавлять потенційних інвесторів;

забезпечити потреби національної економіки стратегічно та критично важливими видами мінеральної сировини;

завершити геологічне картування території України масштабу 1:200000 і створить єдину електронну геологічну карту;

визначити порядок водовідбору підземних вод та автоматизованого обліку;

створити систему державного моніторингу раціонального використання надр.

Також Уряд схвалив ще один проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази України».

Документом вносяться зміни до Бюджетного кодексу України, а саме: 

створюється Державний фонд розвитку мінерально-сировинної бази України у складі спеціального фонду Державного бюджету України;

визначаються джерела формування Державного фонду розвитку мінерально-сировинної бази України та напрямки спрямування коштів з Державного фонду розвитку мінерально-сировинної бази України.

За темами