Повідомлення про оприлюднення доопрацьованого аналізу регуляторного впливу проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання регулювання діяльності у сфері збереження озонового шару»

03/08/2020 : 11:51

Повідомлення про оприлюднення доопрацьованого аналізу регуляторного впливу проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання регулювання діяльності у сфері збереження озонового шару»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання регулювання діяльності у сфері збереження озонового шару» (далі – проєкт постанови) розроблено на виконання частини другої статті 3 Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами».

Проєктом постанови передбачено затвердження порядку розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин та форми звіту про операції з контрольованими речовинами, а також встановлення строків подання документів для отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин.

Назва органу виконавчої влади, що розробив регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробив регуляторний акт, адреса та телефони

Департамент з кліматичної політики та збереження озонового шару Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-00, 206-33-08, e-mail:  [email protected]

Постанова

Порядок

Пояснювальна записка

Додаток

Форма

АРВ