Повідомлення про оприлюднення доопрацьованого проєкту Плану заходів з реалізації Оновленого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди на період до 2030 року та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

03/07/2023 : 16:13

Повідомлення
про оприлюднення доопрацьованого проєкту Плану заходів з реалізації Оновленого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди на період до 2030 року та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

 1. Повна назва документа державного планування (далі – ДДП), що пропонується, та стислий виклад його змісту:
  Проєкт Плану заходів з реалізації Оновленого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди на період до 2030 року (далі – проєкт Плану заходів).
  Проєкт Плану заходів розроблено на виконання доручення Прем`єр-міністра України до листа Секретаря Ради національної безпеки і оборони задля посилення внутрішньої координації і моніторингу виконання кліматичних цілей, а також розширення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та партнерами.
  Проєктом Плану заходів визначено пріоритетні сектори, ключові трансформації та заходи з реалізації Оновленого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди до 2030 року.
 2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження Плану заходів:
  Кабінет Міністрів України.
 3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
  а) дату початку та строки здійснення процедури
  Дата початку процедури 30 червня 2023 року. Строк громадського обговорення протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.
  б) способи участі громадськості
  громадськість має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції.
  в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі їх проведення)
  Проведення громадських слухань не заплановано.
  г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом Плану заходів, звітом про СЕО та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується проєкту Плану заходів:
  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, e-mail: [email protected].
  ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, e-mail: [email protected].
  Зауваження і пропозиції приймаються протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.
  д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, що стосується проєкту Плану заходів:
  Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.
 4. Необхідність проведення стратегічної екологічної оцінки щодо проєкту Плану заходів:
  Проєкт Плану заходів містить заходи, що ймовірно матимуть негативний транскордонний наслідок на довкілля, у тому числі здоров`я населення.
  На підставі наведених у Звіті про стратегічну екологічну оцінку оцінок ймовірних впливів на компоненти довкілля (атмосферне повітря, водні та земельні ресурси, ґрунти, кліматичні фактори, матеріальні об’єкти, ландшафт та рівні шумового, теплового та вібраційного забруднення, поводження з відходами (в тому числі з радіоактивними), поводження з відпрацьованим ядерним пальним, під час максимальної проектної і запроектної діяльності (аварій та впливу в транскордонному контексті) сукупний вплив планованої діяльності при штатному режимі експлуатації є екологічно допустимим.
  04.10.2021 Міндовкілля було надано позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

Звіт

План заходів

Повідомлення