Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання подання декларації про відходи»

05/12/2021 : 19:58

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання подання декларації про відходи»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міндовкілля повідомляє про оприлюднення з 01 грудня 2021 року з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному вебсайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання подання декларації про відходи» (далі – проєкт акта).

Метою проєкту акта є затвердження Порядку подання декларації про відходи в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія», зменшення адміністративного навантаження на бізнес та усунення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, шляхом трансформації послуги в електронну форму.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проект акта

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив проєкт акта, адреса та телефон:

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-33-05.

Спосіб оприлюднення проєкту акта: розміщення на офіційному вебсайті Міндовкілля в мережі «Інтернет» (www.mepr.gov.ua) у рубриках «Консультації з громадськістю» та «Регуляторна діяльність». 

Консультації з громадськістю проводитимуться у формі публічного громадського обговорення (у разі скасування карантинних обмежень) та електронних консультацій з громадськістю (у форматі відеоконференції із застосуванням відповідних мобільних додатків).

Строк прийняття зауважень та пропозицій до проєкту акта від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня його оприлюднення.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта надаються на офіційний вебсайт або адресу Міндовкілля ([email protected], вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-33-05).

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проєкту, також Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти: [email protected].