Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України«Про затвердження Порядку створення та Примірного положення про регіональні центри моніторингу довкілля»

18/03/2024 : 10:32

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку створення та Примірного положення про регіональні центри моніторингу довкілля»

Проєкт постанови наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку створення та Примірного положення про регіональні центри моніторингу довкілля» розроблено на виконання підпункту 10 пункту 4 Закону України від 20 березня 2023 року
№ 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля».

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-31-38).

Зазначений проєкт нормативного акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, та електронну адресу: [email protected].