Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів»

15/03/2021 : 17:53

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів» розроблено з метою приведення наказів міністерства у сфері охорони атмосферного повітря, екологічного аудиту, формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, у відповідність із Конституцією та законодавством України 

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони 

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,      м. Київ (206-33-05, 206-31-43, [email protected]

Зазначений проєкт наказу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua 

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. 

Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-31-00; 206-31-43; факс (044) 206-31-07; e-mail: [email protected].

Наказ

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка