ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України«Деякі питання інформаційних потреб управління в галузі охорони навколишнього природного середовища»

25/06/2024 : 19:25

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання інформаційних потреб
управління в галузі охорони навколишнього природного середовища»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання інформаційних потреб управління в галузі охорони навколишнього природного середовища» розроблено на виконання вимог статті 252 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та вимог підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 20 березня 2023 р. № 2973 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля».

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-31-38).

Зазначений проєкт нормативного акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить 15 календарних днів з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, та електронну адресу: [email protected].