ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської діяльності у галузі мисливського господарства»

21/06/2023 : 16:31

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської діяльності у галузі мисливського господарства»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської діяльності у галузі мисливського господарства» (далі – проєкт постанови) розроблено з метою оптимізації інструментів державного регулювання в сферах формування державної політики в яких забезпечує Міндовкілля, відповідно до рекомендацій, прийнятих на засіданні 26.01.2023 Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності, утвореної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2023 № 44.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент цифрової трансформації та електронних публічних послуг вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-31-55, e-mail: [email protected]).

Зазначений проєкт постанови оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ та електронну адресу: [email protected]

Проєкт

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

Повідомлення про оприлюднення