ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань моніторингу атмосферного повітря»

25/01/2024 : 15:35

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань моніторингу атмосферного повітря»

Проєкт постанови розроблений відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 20 березня 2023 р. № 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля».                  

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-31-38).

Зазначений проєкт нормативного акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, та електронну адресу: [email protected].

Проєкт постанови від 25.01.2024

Порівняльна таблиця від 25.01.2024

Пояснювальна записка від 25.01.2024

Повідомлення про оприлюднення від 25.01.2024